De afgelopen maanden is de Landelijke Vereniging van Vakcolleges erin geslaagd een netwerkorganisatie LVV te operationaliseren. Mede op basis van de uitslag van de enquête onder de directeuren van de aangesloten scholen. Het nieuwe jaarplan met de doelen, de activiteiten en de bijpassende begroting zijn op 31 mei door de leden in de algemene ledenvergadering besproken en vastgesteld. De verschillende bijlagen zijn reeds aan de leden toegezonden en onderaan deze nieuwsbrief vindt u de besluitenlijst.

“In afgelopen periode is de website meer interactief ingericht, kunt u lid worden van de Vakcollege Community via LinkedIn, en zijn er voor het komende schooljaar opnieuw online kennisdelingen en trainingen ingepland. U kunt zich inschrijven op innovatieve workshops en trainingen, waaronder de succesvolle training van Vakroute Expert, zie Trainingen – Het Vakcollege.”

Het bestuur van de LVV heeft besloten om het nieuwe bestuur terug te brengen naar 3 leden. In voordracht is dhr. Herjan Reuten (directeur van het Vakcollege Noordoostpolder) gekozen in het bestuur.  Hij zal ook uw belangen behartigen bij de SPV (Stichting Platforms Vmbo). Mevr. Jenny Oldenhuis blijft voorzitter en vertegenwoordigt de Vakcolleges in het bestuurlijke overleg vmbo van de VO Raad. Het bestuur wordt gecomplementeerd met dhr. Frank Out.

Daarnaast vragen we u bijzondere aandacht voor de functie van penningmeester, deze functie staat nog vacant. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Johan van de Grift, 0648594142 of Jvandegrift@hetvakcollege.nl.

Begin september zullen we het schooljaar spetterend starten met een nieuwe, uiterst innovatieve lesbrief “de elektrische auto”.  Voor nu wens ik jullie een mooie en zonnige zomer en graag tot ziens in het nieuwe schooljaar.

Met vriendelijke groet,

Jenny Oldenhuis (voorzitter netwerkorganisatie LVV)

Bijlage: 31052021 Besluitenlijst ALV

Vacature!

Netwerkorganisatie zoekt voor het nieuwe schooljaar een penningmeester!

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Johan van de Grift, 0648594142 of Jvandegrift@hetvakcollege.nl.

Terug