Nieuwsbrief Netwerkorganisatie LVV februari 2022

Nieuwsbrief Netwerkorganisatie LVV februari 20222022-02-22T14:26:21+00:00

Een nieuwsbrief met belangrijk nieuws!

Uiteraard is iedere nieuwsbrief van belang, maar in deze nieuwsbrief leest u dat we toe gaan werken naar een afronding per 1 augustus 2022! Om die reden is er een speciale Algemene Leden Vergadering gepland op 16 mei (16.00-19.00 u) waarin we na afloop van de vergadering met een etentje vieren wat we met elkaar hebben bereikt. Save the date, want we hebben graag alle aangesloten Vakcolleges vertegenwoordigd!
Gelukkig gaat het bestuur door met het behartigen van de belangen van Vakcolleges, het recent opgestelde manifest met daarin onze zorgen over de praktijkgerichte programma’s van de Nieuwe Leerweg is daar een mooi voorbeeld van. Dit manifest is inmiddels aangeboden aan de ministers en andere gremia zodat we het beroepsvoorbereidende element ook voor de Nieuwe Leerweg goed blijven onderstrepen.
Verder in deze nieuwsbrief een verslag van de kennisdeling over Differentiatie en Zorg & Technologie. Ook het geanimeerde interview over de totstandkoming van de doorlopende leerlijn tussen de Techmavo en Horizoncollege is het lezen waard. Het bijgaande ontwerpdocument is mogelijk bruikbaar om in uw regio een dergelijke samenwerking op te tuigen.
En kunt u nog PR-materiaal gebruiken? Wij ruimen onze zolder op en verstrekken gratis artikelen tegen verzendkosten! Afsluitend staan de activiteiten vermeld voor dit schooljaar.
Veel leesplezier!

Voorgenomen besluit: netwerkorganisatie LVV stopt, belangenbehartiging gaat door

Hierbij willen we u graag op de hoogte stellen van een voorgenomen besluit van het bestuur van de netwerkorganisatie LVV. Dit bericht is inmiddels ook via een mail aan de directeuren van Vakcolleges verzonden. Het bestuur van de netwerkorganisatie LVV heeft tijdens het laatste bestuurlijke overleg het voorgenomen besluit genomen om de netwerkorganisatie in de huidige vorm af te bouwen en per 1 augustus 2022 op te heffen. De belangenbehartiging blijft

Manifest Nieuwe Leerweg namens Vakcolleges

Jonge mensen zijn in hun opleiding gebaat bij een goed beeld van het beroep en een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Directeuren en docenten van Vakcolleges juichen het toevoegen van de praktijk aan de Nieuwe Leerweg (NLW) toe. Echter, zij maken zich zorgen over de invulling van deze praktijkcomponent. Vanwaar deze zorg? Binnen de pilots van de NLW wordt momenteel ingezet op nieuw ontwikkelde, meer algemeen geformuleerde

Samen online aan de slag met differentiatie!

Wat betekent Differentiatie binnen de context van Leren door doen? Op 8 februari gingen collega's van 6 verschillende Vakcolleges aan de slag met dit vraagstuk. Muriel Daal begeleidde deze online kennisdeling. Na een korte inleiding zijn er goede voorbeelden en tools van/voor differentiatie uitgewisseld. Wat opviel is dat een docent aangaf: “Het is meestal spontane differentiatie: als blijkt dat een leerling meer aan kan dan ga je

Vakcollege Tabor d’Ampte en Horizoncollege ontwikkelen samen een doorlopende leerlijn

Vlak voor de kerstvakantie ontvingen de adviseurs LVV een mailtje van Vincent Swier van Techmavo Tabor d ‘ Ampte: ‘Hoi Muriel en Ineke, in de bijlage ons ontwerpdocument voor de doorlopende leerlijn mbo/vmbo niveau 4. Jullie vinden het vast leuk om even door te nemen.’ Vincent volgde een aantal jaar geleden de training Vakroute Expert waarin hij als verbeterproject een Techmavo voor zijn school ontwikkelde. Super leuk voor

Kennisdeling over Technologie in de zorg

Technologie in de zorg ontwikkelt zich razendsnel. Je kunt dan denken aan domotica, robotica en e-health. Hoe kun je deze ontwikkelingen een plaats geven in je curriculum? Hierover gingen deelnemers afkomstig van diverse Vakcolleges op 14 december in gesprek. Challenge ‘Bas met dwarslaesie’  Sofie Eisenburger en Renate Kaspers van Sterk Techniek Onderwijs Regio Nijmegen trapten af en vertelden over de challenge ‘Bas met dwarslaesie’ voor het keuzevak

Zolderopruiming

LVV beschikt nog over diverse PR- materialen en wil graag dat die een goede bestemming krijgen. Zit er iets bij dat u kunt gebruiken? Neem dan contact op met rvanvalkengoed@hetvakcollege.nl.

Activiteiten

Top Sliding Bar

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

Recent Tweets

Newsletter

Sign-up to get the latest news and update information. Don’t worry, we won’t send spam!
Go to Top