De Landelijke Vereniging van Vakcolleges ruimt de zolder op!

Affiches Mens & Dienstverlenen en/of  Techniek         Formaat A3

Er zijn nog affiches beschikbaar die aangesloten Vakcolleges tegen verzendkosten kunnen ontvangen. Deze kunt u zelf beschrijven of beplakken voor uw evenement.

De voorraad is echter beperkt, dus op is op!

Heeft u interesse? Stuurt u dan een e-mail naar info@hetvakcollege.nl. Vermeld daarin:

– om welk artikel het gaat

– aantal

– voor M&D en/of Techniek

– naam, adres Vakcollege en contactpersoon