Vlak voor de kerstvakantie ontvingen de adviseurs LVV een mailtje van Vincent Swier van Techmavo Tabor d ‘ Ampte: ‘Hoi Muriel en Ineke, in de bijlage ons ontwerpdocument voor de doorlopende leerlijn mbo/vmbo niveau 4. Jullie vinden het vast leuk om even door te nemen.’

Vincent volgde een aantal jaar geleden de training Vakroute Expert waarin hij als verbeterproject een Techmavo voor zijn school ontwikkelde. Super leuk voor ons als trainers om nu te horen dat de implementatie al zo ver is gevorderd en er een doorlopende leerlijn met het mbo in de maak is! Reden dus voor een gesprek. Vincent stelde voor hierbij ook mede-ontwikkelaar van het Horizoncollege uit te nodigen: Pieter Schouten, docent Bouw & Infra, die mede namens docent Electrotechniek Peter van Dijk spreekt.

“Vincent: De doorlopende leerlijn voorziet in de basisbehoefte van de leerling. ”

Vincent: De doorlopende leerlijn voorziet in de basisbehoefte van de leerling. Wij werken met CAR: Door middel van een lesprogramma waarin de leerling zich Competent voelt, Autonomie heeft en een onderlinge Relatie kan opbouwen, creëren wij een omgeving waarin de leerling zich kan en wil ontwikkelen. Uitgangspunt is om de klas bij elkaar te houden, daardoor kunnen ze voortbouwen op het bestaande groepsvormingsproces, wat de basisbehoefte weer ondersteunt. Door te differentiëren naar interessegebied spelen wij in op de individuele behoefte. In de opzet van de Techmavo zijn alle profiel- en keuzevakken inclusief ondersteunende vakken al afgerond aan het eind van leerjaar 3. Hierdoor kunnen we het vierde jaar benutten voor de overstap naar het mbo.

Pieter vult aan: Gebaseerd op de kwalificatiedossiers van engineering en bouwkunde, volgen leerlingen van het vmbo, één dag in de week gedurende 30 weken, lessen op het mbo die aansluiten bij beide kwalificatiedossiers. Hierbij is altijd ook een docent van d ‘Ampte op de mbo-locatie aanwezig voor het verzorgen van een les.

Deze doorlopende leerlijn (zie bijlage) is opgebouwd uit 3 modules van 10 weken die aansluiten bij de mbo-kwalificatiedossiers Bouw & Infra, Engineering en Werktuigbouwkunde.

Modules gedurende het schakeljaar:

  1. Informatie verzamelen en ontwerpen
  2. Ontwerpen en materialen
  3. Productie voorbereiden en produceren

De leerlingen krijgen ondersteunende lessen die aansluiten bij hun opdrachten, daarnaast ronden ze het mbo-keuzedeel ‘digitale vaardigheden’ af. Als aanvulling op de lesdag lopen de leerlingen één dag in de week stage bij een bedrijf naar eigen interesse, passend bij het profiel of hun evt. vervolgopleiding. De opgedane ervaringen worden gebruikt in de opdrachten van het lesprogramma.

Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen? 

Vincent: 1,5 jaar geleden hebben we een bijeenkomst georganiseerd met leidinggevenden en docenten vanuit vmbo en mbo. In totaal 20 man/vrouw. Achteraf bleek het resultaat van deze bijeenkomst tegen te vallen. Ik heb er toen voor gekozen het kleinschaliger aan te pakken. Al snel kwam ik in contact met Pieter Schouten en Peter van Dijk van mbo Horizoncollege. We hadden een klik en zijn met elkaar gaan onderzoeken waar we de brug konden slaan. Eens per 2/3 weken kwamen we samen en leerden elkaars taal spreken. Hoe werkt het op het mbo? Spreken we van leerlingen of studenten? Waar vinden we de aansluiting?

Pieter: Vanuit het mbo vinden we de soft skills heel belangrijk. Kan een leerling iets aannemen van de docent? Komt hij/zij op tijd? Stelt hij/zij vragen? Omdat het mbo te maken heeft met krimp is het voor hen aantrekkelijk via deze constructie leerlingen aan zich te binden. De leerlingen kunnen met dit traject 1 jaar leerwinst behalen én we behouden ze voor de techniek! Op termijn is het ook voor andere vmbo’s mogelijk gebruik te maken van dit schakeljaar en daarna in 3 jaar hun mbo niveau 4 diploma te behalen.

Wat enorm heeft geholpen bij de ontwikkeling van het traject is de diversiteit in karakters bij Vincent, Pieter en Peter. De combinatie van bevlogenheid, structuur, respect, verbinding en inhoudelijke expertise heeft geleid tot een mooi plan. Ze staan te popelen om dit plan na de zomervakantie uit te voeren.

Wanneer tevreden?

Als je volgend schooljaar vlak voor de zomervakantie met een pilsje op het terras zit en je kijkt terug hoe het jaar is verlopen, wanneer ben je dan tevreden? Vincent: Als we de kinderen interessant onderwijs hebben kunnen bieden op mbo-niveau, bestaande uit praktijk, theorie en stage. En dat leerlingen een goede keuze hebben kunnen maken voor een vervolgopleiding op het mbo!

Pieter: Liever kijk ik verder vooruit: als we studenten een goede opleidingstijd hebben kunnen bieden zodat ze terecht komen op een passende plek op de arbeidsmarkt.

Ontwerpdocument beschikbaar

Vincent: In de bijlage vind je ons ontwerpdocument voor de doorlopende leerlijn vmbo/mbo niveau 4. We zijn nog druk aan het sleutelen en presenteren de plannen binnenkort op de twee scholen. Dit document is bedoeld als inspiratie- en brainstormdocument. Voel je vrij om aan te vullen, te veranderen, te verwijderen , te delen, enz.”

Bijlage:

Doorlopende leerlijn TechMavo – MBO4