Hierbij willen we u graag op de hoogte stellen van een voorgenomen besluit van het bestuur van de netwerkorganisatie LVV. Dit bericht is inmiddels ook via een mail aan de directeuren van Vakcolleges verzonden.

Het bestuur van de netwerkorganisatie LVV heeft tijdens het laatste bestuurlijke overleg het voorgenomen besluit genomen om de netwerkorganisatie in de huidige vorm af te bouwen en per 1 augustus 2022 op te heffen. De belangenbehartiging blijft gehandhaafd zonder contributiemodel. Uiteraard wordt dit voorgenomen besluit voorgelegd aan de leden tijdens een bijzondere algemene ledenvergadering die gepland staat op maandag 16 mei 2022.

Met een kleine 80 Vakcolleges in Nederland, waarvan er 30 lid zijn van de organisatie, heeft de LVV zijn doel bereikt. We mogen trots zijn op de wijze waarop al deze scholen het didactisch concept “de Vakroute” geïmplementeerd hebben. Meer vakmanschap, meer aandacht voor praktische opdrachten in de onderbouw, een grote aanzet tot een doorlopende leerroute in en naar het mbo en samenwerking met het (regionale) bedrijfsleven. Een prachtig resultaat waarbij de Vakcollege-gedachte niet meer weg te denken is uit het vmbo-onderwijsveld.

Uit gegevens, evaluaties en andere geluiden uit het veld blijkt dat voorlichting en trainingen steeds meer door de platforms, Sterk Techniek Onderwijs, Sterk Beroepsonderwijs en andere organisaties zijn opgepakt en ingevuld. Feitelijk heeft de netwerkorganisatie LVV hier geen rol meer in.

De belangenbehartiging richting het SPV en het bestuurlijke overleg vmbo van de VO-raad én de LinkedIn community voor Vakcolleges willen we behouden. De achterban van Vakcolleges worden in een e-mailbestand gebundeld zodat communicatie over besluitvorming, informatie en vernieuwingen kan plaatsvinden.

Op basis van bovenstaande stellen we voor de netwerkorganisatie LVV op te heffen per 1 augustus 2022 en zullen we dit voorgenomen besluit nader toelichten tijdens een feestelijke bijeenkomst (bijzondere algemene ledenvergadering) die wij willen organiseren op maandag 16 mei 2022 van 16.00 – 19.00 uur met een afsluitend diner. Meer informatie over het programma en aanmelden via deze link.

N.a.v. deze berichtgeving kunt u eventueel contact opnemen met een van de bestuursleden voor een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,

Jenny Oldenhuis (vz Netwerkorganisatie LVV) joldenhuis@nxt.eu

Herjan Reuten, h.reuten@vakcollegenoordoostpolder.nl

Frank Out, f.out@technischcollegevelsen.nl