Wat betekent Differentiatie binnen de context van Leren door doen? Op 8 februari gingen collega’s van 6 verschillende Vakcolleges aan de slag met dit vraagstuk. Muriel Daal begeleidde deze online kennisdeling. Na een korte inleiding zijn er goede voorbeelden en tools van/voor differentiatie uitgewisseld. Wat opviel is dat een docent aangaf:

“Het is meestal spontane differentiatie: als blijkt dat een leerling meer aan kan dan ga je hem/haar uitdagen.”

Muriel: als we kijken naar de definitie van differentiatie, dan gaat het juist om het bewust en doelgericht werken:

Bij differentiatie gaat het om het systematisch en doelgericht:

Rekening houden met verschillen tussen (groepen van) leerlingen (docent is sturend in aanbieden van …. (bijv. opdrachten, begeleiding, etc)

&

Ruimte geven aan verschillen tussen (groepen) leerlingen (de leerling kan zelf kiezen uit  verschillende ….. (bijv. Thema’s, opdrachten, )

Vanuit de netwerkorganisatie LVV stimuleren we het gebruik van het stappenplan afkomstig uit het onderzoek onder Vakcolleges. Techniekdocenten hebben samen met de onderzoekers en de adviseur van LVV een stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan helpt docenten om op basis van een select aantal doelen en de daaraan gerelateerde beginsituatie, leerlingen naar subgroepen in te delen en hun onderwijs aan te laten sluiten bij de behoeftes van de verschillende subgroepen. Hoewel dit stappenplan voor techniek is ontwikkeld, is het ook prima toepasbaar bij andere doe-vakken.

Tijdens de online bijeenkomst hebben we het stappenplan besproken en hierop gereflecteerd. De meeste deelnemers stelden de doelen centraal in hun lessen. Maar al snel bleek dat stap 5, ‘monitoring’ nog wel eens onderbelicht bleef. Hier valt dus winst te behalen! Bij het Helinium was al een excel-opzet beschikbaar om de vorderingen van de leerlingen te kunnen volgen en zij wilden hun opzet delen met de deelnemers. Ook kwam de tool ‘leerlingbespreking.nl’ ter sprake, ‘een initiatief van docenten om de rapportvergadering en leerlingbespreking sneller en efficiënter te laten verlopen’.

Al met al een geanimeerde bijeenkomst! Enkele reacties na afloop:

“We hebben zo meteen een vakgroep-vergadering. We delen de doelen en proberen anderen te motiveren voor dit onderwerp!”

“Leuk! Goede handvatten om mee te werken en zeker delen met anderen! leerbespreking.nl zal ik zeker gaan gebruiken.”

“Differentiatie zit ook tussen de scholen. Goed om gebruik te maken van elkaars kennis en kunde.”