Adviezen

Het implementeren van de Vakroute op een school brengt veranderingen met zich mee. Allereerst binnen de school op inhoudelijk en organisatorisch niveau, maar ook op het gebied van communicatie en samenwerking met het werkveld en het mbo. De adviseurs van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges begeleiden scholen tijdens dit veranderingsproces. Zij kennen de Vakroute van binnen en buiten en hebben inmiddels veel scholen begeleid.

De ondersteuning van Vakcolleges bij het implementeren en uitvoeren van de Vakroute is ingericht op basis van de fases waarin een Vakcollege zich bevindt. We onderscheiden vier fases:

  • Oriëntatiefase: oriënteren op de Vakroute
  • Voorbereidende fase: voorbereiden op de Vakroute
  • Startfase: uitvoeren van de Vakroute
  • Operationele fase: evalueren en optimaliseren van de Vakroute

Aanvullend op deze stadiumprogramma’s biedt de Landelijke Vereniging van Vakcolleges (maatwerk) diensten aan, die bijdragen aan succesvolle in- en uitvoering van de Vakroute.