Mbo’s

De Vakroute is er ook voor mbo’s. Om een doorlopende leerlijn tussen het vmbo en het mbo te kunnen realiseren, zijn mbo’s een onmisbare samenwerkingspartner voor de Vakcolleges.

Samenwerken met een Vakcollege

Bent u een mbo-instelling en vindt u het belangrijk dat leerlingen via een doorlopende leerlijn het optimale uit hun talenten kunnen halen? Wilt u voortijdig schoolverlaten tegengaan? En wilt u samen met het vmbo en werkgevers jongeren gericht opleiden voor een goede kans op werk? Dan werken de Vakcolleges in uw regio graag met u samen.

Een Vakcollege maakt, formaliseert en borgt de samenwerkingsafspraken met een mbo-instelling. De samenwerking draait grotendeels om het vierde leerjaar, de schakel tussen het vmbo- en het mbo-deel van de Vakroute. Omdat veel Vakcollege-leerlingen het beroepsgerichte programma al in leerjaar 3 hebben afgesloten, wordt in leerjaar 4 gestart met de mbo-leerstof. Hiervoor zijn in leerjaar 4, naast consensus over samenwerking tussen de partners, concrete producten nodig waarin leermiddelen, begeleidingsmodellen en beoordelingsinstrumenten zijn beschreven. De Landelijke Vereniging  van Vakcolleges heeft diverse hulpmiddelen ontwikkeld die de samenwerkingsafspraken kunnen ondersteunen. Ook biedt de Landelijke Vereniging  van Vakcolleges ondersteuning bij het opzetten van een samenwerkingsverband.

Regionaal samenwerkingsverband

Naast de ‘standaard’ ondersteuning bij het ontwikkelen van een duurzame samenwerking tussen onze Vakcolleges en het mbo, heeft de Landelijke Vereniging  van Vakcolleges van het Ministerie van OCW de opdracht gekregen om tien regionale samenwerkingsverbanden in te richten op het gebied van drempelloze doorstroom vmbo-mbo. In dit project wordt gewerkt aan het oplossen van knelpunten op het gebied van inhoudelijke, organisatorische en voorwaardelijke aspecten die belemmerend kunnen zijn voor de doorlopende leerroute.

Geïnteresseerd?

Om een dergelijk regionaal samenwerkingsverband succesvol te laten zijn, is breed draagvlak nodig. De eerste projectregio’s zijn van start gegaan, maar we zijn nog op zoek naar regio’s waar een breed samengestelde groep van scholen (roc, vmbo’s en Vakcolleges) om tafel willen gaan om deze uitdaging op te pakken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Vind een Vakcollege