Landelijke Vereniging van Vakcolleges

De Landelijke Vereniging van Vakcolleges is de ontwikkelaar van de Vakroute en de service-organisatie achter de Vakcolleges die de Vakroute implementeren. de Landelijke Vereniging van Vakcolleges streeft naar een hoge onderwijskwaliteit van de Vakcolleges en levert een bijdrage aan de modernisering van het beroepsonderwijs in Nederland.

Missie

De Landelijke Vereniging van Vakcolleges wil scholen ondersteunen bij het aanbieden van hoogwaardige en efficiënte beroepsgerichte leerroutes (Vakroutes), die het beste halen uit jongeren met praktisch talent. Hierdoor kunnen jongeren kansrijk doorstromen naar werk en worden werkgevers voorzien van goed opgeleide en gemotiveerde vakmensen.

Visie

Iedere jongere kan in de nabije omgeving de Vakroute volgen die het beste uit hem of haar haalt en die optimaal aansluit op vervolgopleiding(en) en werk in de regio.

Services

De Landelijke Vereniging van Vakcolleges heeft een ondersteunende, adviserende en faciliterende functie voor Vakcolleges die de Vakroute aanbieden. Daarom biedt de Landelijke Vereniging van Vakcolleges diverse services aan, waarbij onder meer de verbinding tussen Vakcolleges, mbo’s en regionale werkgevers wordt ondersteund.

Bestuur

Landelijke Vereniging van Vakcolleges wordt geleid door een bestuur bestaande uit de volgende personen:

  • Jenny Oldenhuis (voorzitter) | directeur Vakcollege Maarsbergen

  • Herjan Reuten (secretaris) | directeur Vakcollege Noordoostpolder

  • Vacant (penningmeester)  | 

  • Frank Out | directeur Technisch College Velsen

Samenwerkende organisaties

De Landelijke Vereniging van Vakcolleges is gericht op samenwerking en draagvlak en werkt onder andere samen met de ministeries van OCW, VWS en EZ, de VO-raad, MBO Raad, het Consortium Beroepsonderwijs, de Stichting Platforms Vmbo en Stichting Leerplanontwikkeling Nederland.

Geschiedenis

Vakcollege Groep B.V. is in 2007 opgericht naar aanleiding van de Taskforce Jeugdwerkloosheid (2003-2007), met als doel gehoor te geven aan de dringende vraag naar goed geschoolde werknemers in de techniek en het voortijdig schooluitval van jongeren terug te dringen. In 2007 werd gestart met 13 Vakcolleges Techniek, in 2010 maakten de Vakcolleges Zorg hun entree. De Vakcolleges Zorg verbreedden in 2013 hun opleidingsaanbod en wijzigden daarom hun naam in Vakcolleges Mens & Dienstverlenen. Vanaf de start in 2007 tot augustus 2015 is Vakcollege Groep grotendeels ondersteund door USG People. Vanaf augustus 2015 is Vakcollege Groep B.V. overgegaan in een stichting (Stichting Vakcollege Groep), waarmee de organisatie de Vakcolleges op onafhankelijke wijze kan bedienen.

Vanaf augustus 2016 is de Stichting Vakcollege Groep overgegaan in de Landelijke Vereniging van Vakcolleges, waarmee de vereniging de vakcolleges onafhankelijk kan ondersteunen.