Netwerk en kennisdeling

Vakcolleges delen een visie op onderwijs, spannen zich in om leerlingen optimaal te begeleiden naar een kansrijke plek op de arbeidsmarkt en gaan daarbij over niet gebaande paden. Het delen van kennis en ervaringen is een belangrijke succesfactor in het doorontwikkelen van de Vakroute. Daartoe organiseert de Landelijke Vereniging van Vakcolleges verschillende evenementen en bijeenkomsten.

Themabijeenkomsten

Om de kracht van het kennisdelen meer te benutten organiseren we regelmatig themabijeenkomsten voor Vakroute-coördinatoren en directeuren. Naast de uitwerking van thema’s is er ruim de gelegenheid om met een hapje en een drankje kennis te maken en van gedachten te wisselen. De bijeenkomsten vinden ongeveer elke twee maanden plaats op maandag van 16.00 – 19.00 uur.

Directeuren-/coördinatorendag

Om in kaart te brengen wat er speelt bij Vakcolleges en verslag te doen van de ontwikkelingen vanuit de werkorganisatie, organiseert de Landelijke Vereniging van Vakcolleges één keer per jaar een landelijke Directeuren-/ coördinatorendag. De directies en coördinatoren van Vakcolleges komen op deze dag bij elkaar om actuele onderwerpen te bespreken. Welke onderwerpen leven op school? Welke obstakels ondervinden scholen bij de implementatie en uitvoering van de Vakroute? De volgende bijeenkomst wordt gehouden in het najaar van 2016.

Docentendag

De jaarlijkse Docentendag staat in het teken van inspireren, informeren en kennisdeling. In workshops en presentaties worden actuele onderwerpen en ontwikkelingen rondom de Vakroute behandeld

Vakevent

Jaarlijks organiseert de Landelijke Vereniging van Vakcolleges het Vakevent voor de Vakcolleges Techniek en de Vakcolleges Mens & Dienstverlenen. Tijdens dit evenement strijden tweedejaars leerlingen in het land tegen elkaar in een speciale wedstrijd. Deze wedstrijd bevat een opdracht die te maken heeft met de lesstof op het Vakcollege. Lees hier meer over het Vakevent.