Trainingen

Het implementeren van de vakroute in uw vakcollege vraagt mogelijk om trainingen die door een van de adviseurs van de vereniging verzorgd kunnen worden.

De Landelijke Vereniging van Vakcolleges kan voor uw team van docenten de volgende trainingen verzorgen.

Ons aanbod:

  1. Oriënteren en voorbereiden op de vakroute in leerjaar 1 en 2.
  2. Uitvoeren en optimaliseren en/of onderhouden van de vakroute.
  3. De vakroute expert.
  4. LOB in de vakcolleges en geïntegreerd in het (beroepsgericht) programma.
  5. De verbinding met het MBO met het samenwerkingsmodel “de Sterkste Schakel”.
  6. Vakken afstemming en integratie in Vakcolleges.

Wij kunnen voor u op maat een traject voorbereiden en uitvoeren!

Op basis van de vraag van het Vakcollege bieden we  ook ‘op maat’ trainingen of procesbegeleiding aan. Voorbeelden hiervan zijn: 21-eeuwse vaardigheden, nieuwe examenprogramma’s & de inrichting van technieklokalen, didaktiek (techniek)onderwijs of ontwerpen PTA. Belangstelling? Informeer bij uw regioadviseur en/of stuur een email naar info@hetvakcollege.nl.

.