Trainingen

Het implementeren van de Vakroute in uw Vakcollege vraagt mogelijk om trainingen die door de vereniging verzorgd kunnen worden. Op deze pagina vindt u welke trainingen in schooljaar 2021/2022 op de planning staan.

Scholing Contentcreatie voor VR-brillen

In samenwerking met VRinSCHOOL doet de Landelijke Vereniging van Vakcolleges u het volgende aanbod.

Doel van scholen is om Virtual Reality als educatief middel in een structurele vorm te integreren binnen het onderwijsaanbod voor leraren en leerlingen. Deze structurele vorm bestaat uit een investering in content, hardware en een opleidingsprogramma.

Een bekend voorbeeld op scholen is dat de hardware na verloop van tijd onder een laagje stof verdwijnt. Dit willen we voorkomen, omdat digitalisering steeds belangrijker wordt in het onderwijsaanbod.

Kortom: we begeleiden scholen met een passend opleidingsprogramma.

Voor het schooljaar 2021/2022 staan er twee trainingen op de planning:

  1. VR & 3D modellen: In dit traject leren docenten hoe ze een 3D-model (Sketchup/ Solidworks) kunnen inladen, bespreken en presenteren in VR (2 fysieke en 2 online bijeenkomsten okt-dec 2021).
  2. 360° VR tour: In dit traject leren docenten hoe ze 360 graden content kunnen creëren, bewerken en presenteren in VR (2 fysieke en 2 online bijeenkomsten jan-april 2022).

Per training is er plaats voor 10 deelnemers, we adviseren om met 2 deelnemers per school deel te nemen, zodat de duo’s tussen de bijeenkomsten samen kunnen werken aan de opdrachten. Gedurende het proces werken deelnemers in fases toe naar concreet eindproduct.

Klik hier voor meer informatie over het programma en praktische zaken.

Toelichting samenwerking LVV en VRinSCHOOL

LVV werkt sinds 2019 samen met VRinSCHOOL voor deskundigheidsbevordering aangaande Virtual Reality. De regio-adviseur van de LVV is bij de scholing aanwezig als procesbegeleider. De fysieke bijeenkomsten vinden plaats bij één van de aangesloten Vakcolleges. Tijdens deze bijeenkomsten ruimen we voorafgaand en na afloop ook tijd in om het netwerken tussen de deelnemers te stimuleren. Bij gebleken succes zal de training worden herhaald. Meer lezen over de VR-activiteiten van schooljaar ’20/’21, lees dit bericht.

Inschrijving

Er is plek voor 8-10 deelnemers per training. We denken aan beroepsgerichte docenten of een combi avo en beroepsgericht. 2 docenten per school, zodat ook tussen de sessies door overleg en ontwikkeling op eigen school kan plaatsvinden. Zijn er minder dan 8 deelnemers, dan wordt de training geannuleerd.

De inschrijving is pas definitief als de aanmelding via onderstaande link is ingevuld!

Voor inschrijven voor de training VR & 3D modellen, klik hier.

Voor inschrijven voor de training 360° VR tour, klik hier.

Sneak preview ’21/’22

Naast bovenstaande training staan ook onderstaande trainingen op de agenda, veelal een combinatie van online en fysieke bijeenkomsten:

  • Onderwijsconcept Vakcolleges voor nieuwe docenten (2 online bijeenkomsten)
  • Training Vakroute Expert (5 bijeenkomsten)
  • Differentiatie en vakintegratie in de praktijklessen (3 bijeenkomsten)
  • Onderwijskundig leiderschap voor Vakcolleges, Vakmavo’s en Vakhavo’s (2 bijeenkomsten)

Informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Tevens organiseert LVV als vanouds online kennisdelingen over actuele onderwerpen. Nu al nieuwsgierig? Of ideeën voor een kennisdeling/training? Laat het weten via deze link zodat we u op de hoogte kunnen houden.

Maatwerk

Op basis van de vraag van het Vakcollege bieden we ook ‘op maat’ trainingen of procesbegeleiding aan. Voorbeelden hiervan zijn: oriënteren en voorbereiden op de Vakroute in leerjaar 1 en 2, ontwikkelen en versterken van een leerplan, ontwikkelen van een Techmavo/ Vakhavo of de verbinding met het MBO met het samenwerkingsmodel “de Sterkste Schakel”.

Belangstelling? Informeer bij Ineke Veerkamp, coördinator LVV, iveerkamp@hetvakcollege.nl, 06-28666100.

.