Trainingen

Het versterken van de Vakroute in uw Vakcollege vraagt mogelijk om trainingen die via de vereniging verzorgd kunnen worden. Op deze pagina vindt u welke trainingen in schooljaar 2021/2022 op de planning staan:

  1. Online workshop voor startende docenten ‘leren door doen’ (2 bijeenkomsten)
  2. Online training Vakkenintegratie en differentiatie (3 bijeenkomsten)
  3. Scholing VR-brillen: training VR & 3D-ontwerp en training 360° VR tour (beide 4 bijeenkomsten)
  4. Training Vakroute Expert (5 bijeenkomsten)

Onderaan de pagina treft u nadere informatie over maatwerk-training & procesbegeleiding en online kennisdelingen.

1. Online workshop voor startende docenten ‘leren door doen’ (2 bijeenkomsten)

Na de zomervakantie zullen bij sommige onderwijsteams wijzigingen zijn in de bezetting. Voor de nieuwe collega’s die minder bekend zijn met het Vakcollege-concept bieden we om die reden een online training aan om thuis te raken in het onderwijsconcept van Vakcollege, Vakmavo & Vakhavo: ‘Leren door doen’.

Wat leert u? In deze serie van 2 online workshops leert u wat het onderwijsconcept en de Vakroute inhoudt. Welke onderdelen van dit concept mogen niet ontbreken in uw curriculum? Wat zijn de onderwijskundige uitgangspunten? Waar zitten kenmerkende verschillen tussen Vakcolleges?

De trainer verkent met u welke actuele onderwijskundige ontwikkelingen momenteel spelen en hoe u die kunt inzetten om het onderwijsconcept door te ontwikkelen. Tussen workshop 1 en 2 voert u een opdracht uit binnen uw school om zo de nieuwe inzichten te vertalen naar uw eigen situatie.

Klik hier voor meer informatie over het programma, praktische zaken en aanmelding.

2. Online training Vakkenintegratie en differentie (3 bijeenkomsten)

Deze training maakt werk van Vakkenintegratie en differentiatie, twee belangrijke kenmerken van het onderwijsconcept ‘Leren door doen’. Bij aanvang van de training formuleren deelnemers een eigen opdracht waaraan zij gaan werken binnen de context van hun school. Deze opdracht kan gericht zijn op vakkenintegratie, op differentiatie of op beiden. De trainer biedt modellen, checklists en tools die aansluiten bij deze opdrachten en coacht de deelnemers tijdens de looptijd van de training. De insteek is om vakkenintegratie en differentiatie duurzaam te implementeren in de staande organisatie.

Klik hier voor meer informatie over het programma, praktische zaken en aanmelding.

3. Scholing Contentcreatie voor VR-brillen

In samenwerking met VRinSCHOOL doet de Landelijke Vereniging van Vakcolleges u het volgende aanbod.

Doel van scholen is om Virtual Reality als educatief middel in een structurele vorm te integreren binnen het onderwijsaanbod voor leraren en leerlingen. Deze structurele vorm bestaat uit een investering in content, hardware en een opleidingsprogramma.

Een bekend voorbeeld op scholen is dat de hardware na verloop van tijd onder een laagje stof verdwijnt. Dit willen we voorkomen, omdat digitalisering steeds belangrijker wordt in het onderwijsaanbod.

Kortom: we begeleiden scholen met een passend opleidingsprogramma.

Voor het schooljaar 2021/2022 staan er twee trainingen op de planning:

  1. VR & 3D modellen: In dit traject leren docenten hoe ze een 3D-model (Sketchup/ Solidworks) kunnen inladen, bespreken en presenteren in VR (2 fysieke en 2 online bijeenkomsten okt-dec 2021).
  2. 360° VR tour: In dit traject leren docenten hoe ze 360 graden content kunnen creëren, bewerken en presenteren in VR (2 fysieke en 2 online bijeenkomsten jan-april 2022).

Per training is er plaats voor 10 deelnemers, we adviseren om met 2 deelnemers per school deel te nemen, zodat de duo’s tussen de bijeenkomsten samen kunnen werken aan de opdrachten. Gedurende het proces werken deelnemers in fases toe naar concreet eindproduct.

Klik hier voor meer informatie over het programma, praktische zaken en aanmelding.

Toelichting samenwerking LVV en VRinSCHOOL

LVV werkt sinds 2019 samen met VRinSCHOOL voor deskundigheidsbevordering aangaande Virtual Reality. De regio-adviseur van de LVV is bij de scholing aanwezig als procesbegeleider. De fysieke bijeenkomsten vinden plaats bij één van de aangesloten Vakcolleges. Tijdens deze bijeenkomsten ruimen we voorafgaand en na afloop ook tijd in om het netwerken tussen de deelnemers te stimuleren. Bij gebleken succes zal de training worden herhaald. Meer lezen over de VR-activiteiten van schooljaar ’20/’21, lees dit bericht.

Inschrijving

Er is plek voor 8-10 deelnemers per training. We denken aan beroepsgerichte docenten of een combi avo en beroepsgericht. 2 docenten per school, zodat ook tussen de sessies door overleg en ontwikkeling op eigen school kan plaatsvinden. Zijn er minder dan 8 deelnemers, dan wordt de training geannuleerd.

De inschrijving is pas definitief als de aanmelding via onderstaande link is ingevuld!

Voor inschrijven voor de training VR & 3D modellen, klik hier.

Voor inschrijven voor de training 360° VR tour, klik hier.

4. Training Vakroute Expert (5 bijeenkomsten)

De Vakroute Expert is de spin in het web voor de onderwijskundige ontwikkeling van het Vakcollege, de Vakmavo of Vakhavo. Hij/zij weet te laveren tussen de school, het team en onderwijsontwikkeling aan de ene kant en het optreden in de dagelijkse hectiek aan de andere kant. Om dit in de vingers te krijgen kiest de Landelijke Vereniging van Vakcolleges (LVV) voor een praktijkgerichte training. Deze training is een combinatie van actief leren, achtergronden onderwijsconcept, thuisraken in alle hulpmiddelen die LVV biedt, projectleiding in de praktijk, verandermanagement, coaching en zelfreflectie.

Deelnemers formuleren in samenwerking met het team en leidinggevende een specifiek doel voor de eigen school; een verbeterproject. Tijdens de bijeenkomsten organiseren we onderling intervisie en ontvang je advies van de trainers op de voortgang, producten of casuïstiek. Aan het eind presenteren deelnemers het verloop en resultaat van het verbeterproject.

Klik hier voor meer informatie over het programma en praktische zaken en aanmelding.

Maatwerk-trainingen, advies en procesbegeleiding

Op basis van de vraag van het Vakcollege bieden we ook ‘op maat’ trainingen of procesbegeleiding aan. Voorbeelden hiervan zijn: implementeren van Vakcollege-concept, ontwikkelen en versterken van een leerplan, ontwikkelen van een Techmavo/ Vakhavo of de verbinding met het mbo met het samenwerkingsmodel “de Sterkste Schakel”.

Belangstelling? Informeer bij Ineke Veerkamp, coördinator LVV, iveerkamp@hetvakcollege.nl, 06-28666100.

Online kennisdelingen

Tevens organiseert LVV frequent online kennisdelingen over actuele onderwerpen. Heeft u ideeën voor een thema? Of een innovatie/uitdaging waarover u graag in gesprek gaat met andere Vakcolleges? Neem dan contact op met Ineke Veerkamp, coördinator LVV, iveerkamp@hetvakcollege.nl, 06-28666100.

.