Trainingen

Het versterken van de Vakroute in uw Vakcollege vraagt mogelijk om trainingen. Op deze pagina vindt u welke trainingen in schooljaar 2022/2023 op de planning staan.

Online training Vakkenintegratie (3 bijeenkomsten)

Deze training maakt werk van Vakkenintegratie, een belangrijk kenmerken van het onderwijsconcept ‘Leren door doen’. Bij aanvang van de training formuleren deelnemers een eigen opdracht waaraan zij gaan werken binnen de context van hun school. De trainer biedt modellen, checklists en tools die aansluiten bij deze opdrachten en coacht de deelnemers tijdens de looptijd van de training. De insteek is om vakkenintegratie duurzaam te implementeren in de staande organisatie.

Klik hier voor meer informatie over het programma, praktische zaken en aanmelding.

Training Vakroute Expert (5 bijeenkomsten)

De Vakroute Expert is de spin in het web voor de onderwijskundige ontwikkeling van het Vakcollege, de Vakmavo of Vakhavo. Hij/zij weet te laveren tussen de school, het team en onderwijsontwikkeling aan de ene kant en het optreden in de dagelijkse hectiek aan de andere kant. Deze training is een combinatie van actief leren, achtergronden onderwijsconcept, thuisraken in alle hulpmiddelen die LVV biedt, projectleiding in de praktijk, verandermanagement, coaching en zelfreflectie.

Deelnemers formuleren in samenwerking met het team en leidinggevende een specifiek doel voor de eigen school; een verbeterproject. Tijdens de bijeenkomsten organiseren we onderling intervisie en ontvang je advies van de trainers op de voortgang, producten of casuïstiek. Aan het eind presenteren deelnemers het verloop en resultaat van het verbeterproject.

Klik hier voor meer informatie over het programma en praktische zaken en aanmelding.

Maatwerk-trainingen, advies en procesbegeleiding

Op basis van de vraag van het Vakcollege bieden we ook ‘op maat’ trainingen of procesbegeleiding aan. Voorbeelden hiervan zijn: implementeren van Vakcollege-concept, ontwikkelen en versterken van een leerplan, ontwikkelen van een Techmavo/ Vakhavo of de verbinding met het mbo met het samenwerkingsmodel “de Sterkste Schakel”. Daarnaast kunt u een (online) workshop afspreken over het onderwijsconcept van Vakcolleges voor bijvoorbeeld startende docenten.

Belangstelling? Informeer bij Ineke Veerkamp, voormalig coördinator LVV, ineke@veerkampoa.nl, 06-28666100.