Leermiddelen

De Landelijke Vereniging van Vakcolleges ontwikkelt en vernieuwt leermiddelen voor de Vakroute. Deze leermiddelen zijn direct te downloaden vanaf deze website. Voor verschillende fases in de Vakroute is materiaal ontwikkeld, zoals lesbrieven, stage-opdrachten, juniorproeven en wedstrijdopdrachten.

Lesbrieven

Zowel voor de Vakroute Techniek als de Vakroute Mens & Dienstverlenen zijn lesbrieven ontwikkeld. Iedere lesbrief bestaat uit vier elementen: de lesbrief, de docentenhandleiding, een evaluatieformulier voor leerlingen en een evaluatieformulier voor docenten. De lesbrief is een handvat voor leerlingen én docenten bij het uitvoeren van een praktijkopdracht. Alle lesbrieven zijn hieronder te downloaden:

Stage-opdrachten

De stage-opdrachten van de Vakroute zijn een hulpmiddel voor leerlingen die op stage gaan. De opdrachten zetten de leerling aan het denken over wat hij/zij leert op stage en over de competenties die daarbij komen kijken. De stage-opdrachten bestaan uit drie onderdelen: ‘Ik ga op stage’, ‘Ik ben op stage’ en ‘Ik ben op stage geweest’. Bekijk een voorbeeld van een stage-opdracht.

Juniorproeven

De juniorproef is een ‘proeve van bekwaamheid’ voor derdejaars Vakcollege-leerlingen. Tijdens de juniorproef laten leerlingen zien welke vaardigheden ze de afgelopen drie jaar hebben ontwikkeld. Leerlingen moeten tijdens de juniorproef zelfstandig een praktijkopdracht volbrengen. De juniorproef is geen officieel examen voor vmbo-leerlingen.

Wedstrijdopdrachten

De Landelijke Vereniging van Vakcolleges organiseert wedstrijden voor leerlingen van Vakcolleges. Jaarlijks wordt het landelijke Vakevent georganiseerd, waarbij tweedejaars leerlingen van diverse Vakcolleges tegen elkaar strijden.

360° rondleidingen

Een aantal Vakcollege’s heeft onder begeleiding van VRinSCHOOL 360° rondleidingen gemaakt. Dit zijn ze:

Ondersteuningsdocumenten

De Landelijke Vereniging van Vakcolleges heeft een groot aantal ondersteuningsdocumenten ontwikkeld. Dit zijn onder andere documenten voor organisatie-ontwikkeling en PR & Communicatie. U kunt deze documenten hieronder downloaden.