Werkgevers

Vindt u het als werkgever belangrijk dat het onderwijs aansluit op de praktijk? Wilt u bijdragen aan het opleiden van een nieuwe generatie vakmensen? Dan werken de Vakcolleges in uw regio graag met u samen.

Samenwerken met een Vakcollege

Door de samenwerking tussen scholen en werkgevers verbindt de Vakroute het onderwijs met de regionale arbeidsmarkt. Hierdoor kan het onderwijs snel inspelen op nieuwe ontwikkelingen uit de praktijk en het onderwijsaanbod aanpassen op de vraag naar personeel. Door het werkveld intensief bij de Vakcolleges te betrekken, hebben werkgevers invloed op de opleiding en kunnen zij jongeren interesseren voor de eigen sector.

Geïnteresseerd?

De Landelijke Vereniging van Vakcolleges ondersteunt graag bij het opzetten van een samenwerkingsverband met een Vakcollege. Bent u geïnteresseerd in meer informatie, neem dan contact op.

Vind een Vakcollege