‘Voor ons vak heb ik geleerd van de leerlingen zelf’, sprak Marcel van Herpen, auteur van het boek Ik De leraar, afgelopen dinsdag tijdens zijn kick-off presentatie op de Docentenbijeenkomst 2016. Marcel was de eerste spreker op het programma, dat deze keer in het teken stond van ondernemendheid binnen het Vakcollege. Voor Marcel van Herpen betekent ondernemendheid dat je kinderen aanspreekt op hun kracht, dat je de leerling centraal zet. Een geluid dat in veel presentaties en workshops bleek terug te komen en daarmee de algemene eindconclusie werd van een geslaagde bijeenkomst.

Op dinsdag 22 maart jl. kwamen een kleine 100 Vakcollege-docenten en -coördinatoren in Veenendaal bijeen voor inspiratie, informatie en kennisdeling met collega-Vakcolleges. Op het ochtendprogramma stonden naast de presentatie van Marcel van Herpen deelsessies van KCH Handel, Steunpunt Taal en Rekenen, Technische Universiteit  Eindhoven en natuurlijk Vakcollege Groep zelf.

Tijdens de workshops werd ook de nodige ervaring uitgewisseld. ‘Je moet bij de leerling een fundament van ondernemendheid leggen’, spreekt een van de aanwezige docenten in de workshop Ontketen Ondernemend zijn van onderwijsadviseur Simone van Hoewijk. ‘Anders kun je er later nooit op bouwen.’ En: bouwen aan samenwerking tussen vmbo en mbo begint eenvoudig door op de werkvloer met elkaar in gesprek te gaan. ‘Dan begint energie te stromen en zie je waar je elkaar kan en wil helpen,’ ondervond een deelnemer aan de workshop Stappenplan Regionale Samenwerking Vakroute door Rini Weststrate.

‘Laten we als docenten kijken waar we het voor doen… en dat is toch de leerling’

Na de lunch is eerst het woord aan Theo Douma van het voormalige Platform Onderwijs 2032. Hij geeft een toelichting op het eindadvies van het voormalige platform. ‘Misschien moet je als scholen meer ruimte creëren voor docenten om zelf dingen te ontwikkelen. Landelijk kan meer ruimte worden gecreëerd voor scholen om hun onderwijs af te stemmen op hun leerlingen en hun omgeving. Wij zijn  niet allemaal hetzelfde’, meent Douma. ‘Laten we als docenten kijken waar we het voor doen. En dat is toch de leerling. Ik ben op mijn scholen gewoon begonnen, waarom zou je op de politiek gaan wachten?’

In de laatste deelsessieronde is het woord aan drie Vakcolleges: Miranda Hansen & Sven Klippel vertellen over hun project Gepersonaliseerd Leren op het Gemini College; Erwin Kok van ISG Arcus inspireert met zijn ‘Appelmoesweek’ en Robin Musscher neemt zijn publiek mee in het waarom achter de keuze van het Stedelijk Dalton Lyceum om te starten met de Vakroutes.

Uiteindelijk leren we in de wonderlijke afsluiter van de dag van perceptueel manipulator Dan LeFay nog een belangrijke les: ‘Focus bepaalt je realiteit. Perspectief bepaalt focus. Soms moet je van perspectief veranderen om focus te zien en te vinden’.  En… speel nooit balletje balletje of kaartje kaartje, want de ruiten Aas bevindt toch altijd ergens anders.