Wijnanda Schoemakers van Vakcollege Bogerman reageerde enthousiast toen ze de oproep van de LVV zag om pareltjes te delen: Ik zag de mail en wil graag onze ‘knikkerbaan challenge’ delen vanuit ons Vakcollege Techniek. De leerlingen bouwen in groepjes van 4 een knikkerbaan. De knikkerbaan gaat als een steiger door én om een gebouw heen. De leerlingen mogen dit gebouw zelf bedenken en maken, óf kunnen een bestaand gebouw in Friesland kiezen en op schaal namaken. Dit kan bijvoorbeeld een kerk, museum, station, theater, fabriek of (vuur)toren zijn.

Afgelopen jaar heb ik deze lesbrief gemaakt voor Techniek & Vakmanschap, die ik heb gedeeld met de organisatie “De bouw iets voor jou”. Samen met  Tineke de Groot  van deze organisatie is het mogelijk gemaakt om hier een mooie uitgave van te maken die op 14 verschillende vmbo-scholen in Friesland is uitgezet.

Het is mogelijk om de lesbrief, het werkboek en het filmpje te downloaden vanaf:

Praktijkopdrachten – De Bouw Iets Voor Jou?

Op het filmpje is te zien hoe onze tweedejaars leerlingen vorig jaar aan deze opdracht hebben gewerkt.

Onze leerlingen hebben met veel plezier aan deze pilot gewerkt en vanuit de andere scholen die nu met deze lesbrief aan het werk zijn krijgen we ook al heel positieve reacties. De eerste beoordelingen gaan volgende week al van start.

“Ik heb de lesbrief gemaakt conform de opzet van de Vakcollege lesbrieven: Oriënteren, ontwerpen/voorbereiden, uitvoeren en presenteren. Dit concept voor een lesopdracht werkt voor mij als docent en mijn leerlingen nog altijd heel goed.”

Wijnanda Schoemaker, docent techniek/bwi, Bogerman-vakcollege