Nelie Groen

“Leerlingen behalen op een Vakcollege certificaten, zoals bijvoorbeeld het VCA-diploma en NIL 1 (metaaldiploma). Daarnaast lopen ze 2 jaar stage binnen technische bedrijven, ze bezoeken veel bedrijven en werkgevers laten regelmatig hun gezicht zien in de school. Kortom, op een Vakcollege zijn leerlingen gericht op techniek en worden daarin serieus opgeleid.”

“Eigenlijk is onze school altijd al een Vakcollege Techniek pur sang geweest. Bijna 100 jaar geleden is het Technisch College opgericht als de Hoogovenschool. We leiden sindsdien echt op voor de regionale vraag en leggen veel nadruk op vakmanschap. Die nadruk op vakmanschap maakt dat Vakcollege-leerlingen beter zijn toegerust voor werken in de technische sector dan leerlingen van gemengde vmbo’s.”

“Talent moet je vroeg ontwikkelen. Dat vinden we heel normaal met voetballers of musici, maar we vinden het moeilijk bij technisch talent. Terwijl het ook daar gaat om de ontwikkeling van vaardigheden waar een basisaanleg voor is. En mocht je toch niet doorgaan in de techniek, dan is de aanpak om elk vraagstuk te benaderen in de volgorde van verkennen, ontwikkelen, uitvoeren en reflecteren, een heel goede vaardigheid. Ik hoorde laatst dat KPMG bij voorkeur werkt met adviseurs die een technische achtergrond hebben. Ik kan me dat goed voorstellen. Deze mensen zijn in staat analytisch te werken.”

“Werkgevers zijn zichtbaar in de school. Ze komen op verzoek gastlessen verzorgen, we profileren ons gezamenlijk in de media en leerlingen gaan voor hun PSO (Praktische Sector Oriëntatie) naar bedrijven toe. Kortom, er is sprake van een partnership in plaats van een samenwerking.”

Nelie Groen is directrice van Technisch College Velsen uit IJmuiden. Een Vakcollege vanaf het eerste uur.

Werkgever over Vakcolleges

Vakcollege bij Omroep Max