In deze nieuwsbrief:
  • Actueel: Deel MBO al op het VMBO doen
  • Save the date: 29 mei, algemene ledenvergadering!
  • Petitie Kansrijk vmbo naar OC&W
  • Collegiale werkbezoeken
  • Studiedag Vakcollege Het Baken
  • Wist u dat…
  • Themabijeenkomst regio Zuid
  • Onderzoek naar implementatie Vakcollege
  • Ontdekkend leren in de volle breedte