Onderzoeken

 

20170331 Onderzoek Systematisch en groepsgewijs differentiëren in T&V
Door: Annemieke Vennix, Jannet Doppenberg en Douwe Beijaard
Maart 2017

Implementatie van het concept Vakcollege
Door: Jannet Doppenberg en Douwe Beijaard (Eindhoven School of Education), Rob Vink (IVA Onderwijs)
Februari 2014

Een smalle kijk op onderwijskwaliteit
Door: Onderwijsraad
November 2013

Samenwerking tussen mbo en vmbo binnen het vakcollege
Door: Dr. Marjan Glaudé & Drs Edith van Eck (Kohnstamm Instituut)
November 2012

Onderzoeksresultaten de praktisch concrete leerroute van het Vakcollege
Door: Marjan Glaudé (Kohnstamm Instituut), Edith van Eck (Kohnstamm Instituut), Eva Voncken (Actis Onderzoek)
2012

Doorlopende leerweg door het vakcollege kortlopend onderwijsonderzoek
Door: Marjan Glaudé (Kohnstamm Instituut), Edith van Eck (Kohnstamm Instituut), Eva Voncken (Actis Onderzoek)
2011

De voorbeeldfunctie van de docent in het vakcollege
Door: Cees Klaassen & Jolien Wessels (Radboud Universteit)
2010

Ontwerpen en techniek in het Vakcollege
Door: Hildegard Leliveld (Hogeschool Utrecht)
Juni 2010

Taal en rekenen in Techniek en Vakmanschap
Door: Will van Sebille (ISEOconsult)
Mei 2010

Technisch vakmanschap op de_kaart (een inventarisatie van ervaringen en eerste effecten van de invoering van Het Vakcollege)
Door: Eva Voncken & Marjonne Vollaard (Actis onderzoek)
November 2009

Handwerk heeft een gouden bodem (een onderzoek naar het vak wiskunde binnen het Vakcollege Techniek)
Door: Bas Kraakman (Hogeschool van Amsterdam)
Mei 2009