In augustus 2016 starten de nieuwe beroepsgerichte examenprogramma’s vmbo, dat wil zeggen voor reguliere vmbo-scholen. Vakcolleges zijn dit of vorig schooljaar al (deels) gestart. Immers, in de Vakroute worden delen van het beroepsgerichte examenprogramma opgestart in leerjaar 1 of 2: fase A van de Vakroute. In de Vakroute zijn er 3 fases in plaats van 4 leerjaren. U bepaalt als Vakcollege wanneer u Fase A en Fase B van de Vakroute afsluit. Bij de start van Fase C hebben uw leerlingen definitief gekozen in welk profielvak zij het beroepsgerichte examenprogramma gaan afsluiten. Wanneer het PTA wordt opgestart in Fase B van de Vakroute hebben leerlingen al delen van het examenprogramma, inclusief (delen van) keuzevakken, gevolgd of zelfs afgesloten.

Waardecreatie Vakcolleges
Onderwijsadviseurs van Vakcollege Groep (VCG) zien (grote) verschillen in het programmeren van de modules en de keuzevakken tussen de diverse Vakcolleges. Ieder met hun eigen waardecreatie, waarbij soms het verzilveren van kansen intern gericht is, maar vaak ook extern gericht. Dit artikel beschrijft enkele kansen die u als Vakcollege zou kunnen benutten bij het programmeren van modules en keuzevakken. Het reguliere vmbo kent deze niet, u als Vakcollege en uw leerlingen kunnen zich dus onderscheiden!

Duurzame keuzes maak je samen.
Daarmee bedoelen we dat u het keuzeproces op zowel strategisch, tactisch als op het niveau van het primair proces kunt doorlopen binnen uw school. Afstemming tussen deze drie niveaus is wenselijk om de resultaten te kunnen borgen. Door deze afstemming zult u ook in staat te zijn uw keuzes regelmatig tegen het licht te houden en te bekijken of zij nog passend zijn in de snel veranderende samenleving en het (regionale) werkveld. De Vakroute vraagt een flexibele houding ten aanzien van het programmeren van modules en keuzevakken. Zo kunt u continu inspelen op kansen die zich voordoen voor uw leerlingen en voor de kwaliteit van het toekomstbestendige onderwijs van uw school. Daarnaast is het aan te bevelen uw keuzes voor het programmeren voor te leggen aan uw externe stakeholders.

Dit artikel is bedoeld om u te inspireren om mogelijkheden en kansen te zien waar u als Vakcollege wellicht nog niet aan had gedacht. Daarbij proberen we steeds de relatie met de Vakroute te laten zien en de kansen die de Vakroute biedt voor uw schoolorganisatie en uw leerlingen.

 

Klik hier om het volledige artikel te lezen.