Veelgestelde vragen voor mbo’s

De Vakroute is een opleidingsroute in het vmbo en mbo, waarbij veel wordt samengewerkt met werkgevers. Door het hele land zijn er Vakcolleges die de Vakroute aanbieden. De Vakroute kenmerkt zich door veel praktijklessen, gastlessen en stages, zodat praktisch ingestelde jongeren gemotiveerd een vak kunnen leren. Er is een Vakroute Techniek en een Vakroute Mens & Dienstverlenen. Deze routes leiden jongeren op tot vakmensen waar de arbeidsmarkt om staat te springen.
Een Vakcollege is een vmbo-instelling die de Vakroute aanbiedt. Er zijn Vakcolleges verspreid over heel Nederland. Bekijk het overzicht. Mbo-instellingen worden intensief betrokken bij de Vakroute en werken veel samen met Vakcolleges, maar noemen zich geen Vakcollege.
Vakcollege Groep is de organisatie achter de Vakroute. Vakcollege Groep ondersteunt, adviseert en faciliteert scholen die de Vakroute aanbieden.
De Vakroute kent twee hoofrichtingen: Vakroute Techniek en Vakroute Mens & Dienstverlenen. Leerlingen kiezen voordat ze beginnen met de Vakroute voor Techniek of voor Mens & Dienstverlenen. Na een eerste oriënterende fase kiezen leerlingen voor een profiel. De volgende profielen worden aangeboden:

Vakroute Techniek

  • Bouwen, Wonen & Interieur
  • Produceren, Installeren & Energie
  • Mobiliteit & Transport

Vakroute Mens & Dienstverlenen

  • Zorg & Welzijn
  • Economie & Ondernemen
  • Horeca, Bakkerij & Recreatie
Duizenden jongeren in Nederland zijn de afgelopen jaren opgeleid voor banen die er niet zijn, terwijl bedrijven in (bijvoorbeeld) de technische sector moeilijk aan goed geschoolde arbeidskrachten kunnen komen. De Vakroute is een opleiding, die vanaf het vmbo al gericht is op relevante beroepen. In samenwerking met werkgevers in een regio, wordt het onderwijsaanbod bepaald. Wanneer in een regio bijvoorbeeld veel vraag naar arbeidskrachten in de procestechniek is, zal het Vakcollege in de betreffende regio daar het accent op leggen.
De Vakroute betekent een intensieve samenwerking tussen het vmbo en het mbo. Die samenwerking vindt plaats op verschillende vlakken. Bijvoorbeeld op het gebied van leerinhoud, leerlingbegeleiding, beoordeling en examinering. Het doel van de samenwerking is om de overstap van vmbo naar mbo voor een leerling zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Lees hier wat de samenwerking tussen vmbo en mbo voor mbo-instellingen betekent.
De leerling kan de Vakroute afronden in vijf (mbo niveau 2), zes (mbo niveau 2/3) of zeven (mbo niveau 3/4) jaar. Leerlingen worden opgeleid tot vakman/vakvrouw, waarbij het hoogst haalbare wordt nagestreefd.