Veelgestelde vragen voor ouders

De Vakroute is een opleiding in het vmbo en het mbo, waarbij veel wordt samengewerkt met werkgevers. Door het hele land zijn er Vakcolleges die de Vakroute aanbieden. De Vakroute kenmerkt zich door veel praktijklessen, gastlessen en stages, zodat praktisch ingestelde jongeren gemotiveerd een vak kunnen leren. Er is een Vakroute Techniek en een Vakroute Mens & Dienstverlenen. Deze routes leiden jongeren op tot vakmensen waar de arbeidsmarkt om staat te springen.
De Landelijke Vereniging van Vakcolleges is de organisatie achter de Vakroute. De Landelijke Vereniging van Vakcolleges ondersteunt, adviseert en faciliteert scholen die de Vakroute aanbieden.
De Vakroute is in 2007 opgericht om een aantal redenen. In de eerste plaats hebben steeds meer werkgevers in de technische- en zorgsector moeite met het vinden van goed geschoold personeel. Met de Vakroute wil de Landelijke Vereniging van Vakcolleges zorgen voor een nieuwe generatie vakmensen. Ten tweede komt de Vakroute tegemoet aan jongeren op het vmbo met een praktische leerstijl. Veel jongeren leren graag door te doen. Bij de Vakroute staat de praktijk voorop. Vanaf leerjaar 1 krijgen leerlingen op een Vakcollege 10 tot 12 uur praktijkles per week. Ten derde blijkt dat leerlingen in het huidige onderwijssysteem moeite hebben met de overstap van vmbo naar mbo. Bij Vakroute werken vmbo- en mbo-instellingen intensief samen, zodat voortijdig schooluitval en overlap in lesstof wordt voorkomen.
Nee, de Vakroute van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges is geen voorbeeld van praktijkonderwijs. Het is een praktijkgerichte opleiding op het vmbo en mbo. Niet te verwarren met speciaal onderwijs.
Duizenden jongeren in Nederland zijn de afgelopen jaren opgeleid voor banen die er niet zijn, terwijl bedrijven in (bijvoorbeeld) de technische sector moeilijk aan goed geschoolde arbeidskrachten kunnen komen. De Vakroute is een opleiding, die vanaf het vmbo al gericht is op relevante beroepen. In samenwerking met werkgevers in een regio, wordt het onderwijsaanbod bepaald. Wanneer in een regio bijvoorbeeld veel vraag naar arbeidskrachten in de procestechniek is, zal het Vakcollege in de betreffende regio daar het accent op leggen.
De Vakroute van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges is een samenwerking tussen vmbo en mbo. De doorlopende leerlijn betekent dat leerlingen minder barrières ervaren bij de overstap van vmbo naar mbo. De lesstof is bijvoorbeeld op elkaar afgestemd en beide scholen hebben intensief contact om de overstap zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. Leerlingen stromen op de Vakroute versneld door naar het mbo, omdat ze in de eerste jaren van het vmbo al beroepsgerichte kennis en vaardigheden hebben opgedaan.
Nee, de Vakroute kost niet meer dan een reguliere opleiding. De Vakroute voldoet aan de wettelijke regelgeving die geldt voor het vmbo en het mbo. Dit houdt in dat de opleiding en de leermiddelen niet boven de kosten uitkomen die wettelijk zijn vastgelegd.
U wordt door een Vakcollege op de hoogte gehouden van de voortgang van uw kind. Op de meeste Vakcolleges worden avonden/middagen georganiseerd waarop de leerlingen laten zien waarmee ze in een bepaalde periode bezig zijn geweest en wat ze gemaakt hebben.
De klassen op een Vakcollege bestaan uit ongeveer 18 leerlingen. Dit is echter afhankelijk van de facilitering die op school mogelijk is en het aantal leerlingen dat zich aanmeldt. Indien er grotere klassen worden gevormd, is het mogelijk dat de leerlingen extra begeleiding krijgen in de vorm van een onderwijsassistent. Hierdoor wordt de begeleiding voor de leerlingen toch gewaarborgd.
Een leerling die de Vakroute volgt hoeft geen bijzondere materialen aan te schaffen. Alle benodigde materialen zijn op school aanwezig en de leerlingen worden in de gelegenheid gesteld om praktijkopdrachten op school te maken.
Naast de praktijklessen wordt er op Vakcolleges voldoende aandacht besteed aan AVO-vakken, zoals bijvoorbeeld Nederlands, Engels en wiskunde. De leerling haalt een regulier vmbo-diploma. Uw kind legt zich met een keuze voor de Vakroute niet meteen vast voor één specifieke richting. In de eerste fase van het vmbo wordt aandacht besteed aan alle profielen binnen Techniek en Mens & Dienstverlenen. Pas na deze oriënterende fase kiest een leerling het profiel die het beste bij hem/haar past. Daarnaast is het mogelijk voor een Vakcollege-leerling om na één of twee jaar alsnog over te stappen naar het reguliere vmbo.