Waarom Vakcollege worden?

Wilt u als school het beste halen uit leerlingen met praktisch talent? Wilt u leerlingen samen met het mbo en werkgevers opleiden voor beroepen met een goede kans op werk? Dan onderzoeken wij graag samen met u of de Vakroute bij uw school past en wat het beste invoeringstraject is.

Scholen die de Vakroute aanbieden maken een duidelijke keuze. Ze staan voor arbeidsmarktrelevant opleiden en richten hun lesprogramma daar op in. Dit betekent onder andere dat leerlingen op een Vakcollege vanaf het eerste leerjaar al tien tot twaalf uur praktijkles per week krijgen. Hiermee onderscheiden Vakcolleges zich van traditionele vmbo-opleidingen. Leerlingen van een Vakcollege Techniek of Mens & Dienstverlenen zijn gericht bezig met hun toekomst. Bovendien worden hun talenten optimaal benut: ze leren door te doen.

Waarom Vakcollege worden?

  • Gemotiveerde en praktisch beter toegeruste leerlingen door veel praktijk en contextrijk leren
  • Jongeren optimaal begeleiden naar passende en kansrijke beroepskeuze
  • Jongeren opleiden tot weerbare en wendbare werknemers
  • Duidelijke identiteit en onderscheidend vermogen
  • Stijging aantal leerlingen met gemiddeld 30%
  • Vooroplopen met nieuwe onderwijsontwikkelingen en doorlopende leerlijn vmbo – mbo
  • Ondersteuning bij implementatie Vakroute met leermiddelen (jaar 1 t/m 4), instrumenten, trainingen, adviezen en bijeenkomsten
  • Collectieve belangenbehartiging door Vakcollege Groep
  • Erkenning door het onderwijsveld, waaronder het ministerie van OCW, de VO-raad en de MBO Raad
  • Landelijk netwerk van Vakcolleges

Samenwerkingsovereenkomst

Wanneer uw school Vakcollege wordt, gaat het een samenwerkingsovereenkomst met de Landelijke Vereniging van Vakcolleges aan. Wij zenden u graag een voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst toe. Neem contact met ons op.

Hoe word ik Vakcollege?

Bent u benieuwd of de Vakroute bij uw school past? Wilt u graag Vakcollege worden? Lees hier wat er komt kijken bij het opzetten van de Vakroute.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak met een adviseur van Vakcollege Groep, kunt u contact opnemen via onderstaand contactformulier of via 0318 648 531; info@vakcollegegroep.nl.