Aanbod trainingen voor het nieuwe schooljaar!

Het aanbod aan trainingen voor het nieuwe schooljaar is bekend!  Deelnemers geven aan dat het heel prettig is om kennis te delen met andere Vakcolleges, Vakmavo’s en Vakhavo’s. Met een deskundige trainer erbij die het onderwijsconcept door en door kent, krijgt de inhoud en het onderwijs een extra impuls!

“Op de planning voor 2021-2022 staan:

  1. Online workshop voor startende docenten ‘leren door doen’ (2 bijeenkomsten)
  2. Online training Vakkenintegratie en differentiatie (3 bijeenkomsten)
  3. Training Vakroute Expert (5 bijeenkomsten)
  4. Scholing VR-brillen: training VR & 3D-ontwerp en training 360° VR tour (beide 4 bijeenkomsten), zie het filmpje in deze nieuwsbrief

Voor meer info en aanmelden zie de website: Trainingen – Het Vakcollege.”

1. Online workshop voor startende docenten ‘leren door doen’- Ineke Veerkamp

Na de zomervakantie zullen bij sommige onderwijsteams wijzigingen zijn in de bezetting. Voor de nieuwe collega’s die minder bekend zijn met het Vakcollege-concept bieden we om die reden een 2 online workshops aan om thuis te raken in het onderwijsconcept van Vakcollege, Vakmavo & Vakhavo: ‘Leren door doen’.

2. Online training Vakkenintegratie en differentie – Muriel Daal

Deze training van 3 bijeenkomsten maakt werk van Vakkenintegratie en differentiatie, twee belangrijke kenmerken van het onderwijsconcept ‘Leren door doen’. Bij aanvang van de training formuleren deelnemers een eigen opdracht waaraan zij gaan werken binnen de context van hun school. Deze opdracht kan gericht zijn op vakkenintegratie, op differentiatie of op beiden. De trainer biedt modellen, checklists en tools die aansluiten bij deze opdracht en coacht de deelnemers tijdens de looptijd van de training. De insteek is om vakkenintegratie en differentiatie duurzaam te implementeren in de staande organisatie.

3. Training Vakroute Expert – Ineke Veerkamp & Muriel Daal

De Vakroute Expert is de spin in het web voor de onderwijskundige ontwikkeling van het Vakcollege, de Vakmavo of Vakhavo. Hij/zij weet te laveren tussen de school, het team en onderwijsontwikkeling aan de ene kant en het optreden in de dagelijkse hectiek aan de andere kant. Om dit in de vingers te krijgen kiest de Landelijke Vereniging van Vakcolleges voor een praktijkgerichte training van 5 bijeenkomsten. Deze training wordt al een aantal jaren aangeboden en is een combinatie van actief leren, achtergronden onderwijsconcept, thuisraken in alle hulpmiddelen die LVV biedt, projectleiding in de praktijk, verandermanagement, coaching en zelfreflectie.

Persoonlijke begeleiding en directe hulp wanneer er een probleem was. Fijn dat er gekeken wordt naar wat er wél kan.”

Deelnemers formuleren in samenwerking met het team en leidinggevende een specifiek doel voor de eigen school; een verbeterproject. Tijdens de bijeenkomsten organiseren we onderling intervisie en ontvang je advies van de trainers op de voortgang, producten of casuïstiek. Aan het eind presenteren deelnemers het verloop en resultaat van het verbeterproject.

Voor meer info en aanmelden voor bovenstaande trainingen, zie de website: Trainingen – Het Vakcollege.

Maatwerk-trainingen, advies en procesbegeleiding

Op basis van de vraag van het Vakcollege bieden we ook ‘op maat’ trainingen of procesbegeleiding aan. Voorbeelden hiervan zijn: implementeren van Vakcollege-concept, ontwikkelen, versterken en borgen van het leerplan, ontwikkelen van een Techmavo/ Vakhavo of de verbinding met het mbo met het samenwerkingsmodel “de Sterkste Schakel”.

Belangstelling? Informeer bij Ineke Veerkamp, coördinator LVV, iveerkamp@hetvakcollege.nl, 06-28666100.