Online kennisdeling ‘Innovaties binnen Vakcolleges’

Als aftrap had adviseur Matthijs een leuke opwarmer: Zonder welke innovatie zou jij niet meer kunnen? Iedereen stond meteen op scherp en er kwamen antwoorden als de I-pad, smartphone, TomTom, airfryer, MS Teams en wifi. Collega’s van 7 vakcolleges kwamen in mei online bijeen om met elkaar uit te wisselen over innovaties op hun school.
De subsidie voor Sterk Techniek Onderwijs loopt nu bijna twee schoolseizoenen. Er is op veel scholen flink wat werk verzet om verbindingen te leggen met andere scholen en vervolgopleidingen, om het onderwijs meer betekenisvol in te richten, om naast verdieping in keuzevakken ook verbreding aan te brengen in de programma’s etc. Allemaal met als doel de leerling een goede oriëntatie en opleiding aan te bieden welke, na een goede vervolgopleiding, uitstekende kansen biedt op de (technische) arbeidsmarkt.
Er zijn naast onderwijskundige innovaties/interventies ook investeringen gedaan in materiele zaken, zoals nieuwe machines en apparatuur. En dat geldt niet alleen voor de afdelingen met ‘harde’ techniek, ook in de oriëntatie en in andere afdelingen is ingezet op vernieuwing en verbreding van programma’s. Techniek kom je tegen in bijna alle sectoren. Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe keuzevakken Technologie binnen Z&W, Dronetechniek 1 en 2, enz.

Inspiratie vanuit de Vakcolleges Davinci en Thamen

Teamleider Techniek Dayenne van Hulst van het Da Vinci College vertelde tijdens de bijeenkomst hoe leerlingen per bus deelnemen aan een beroepen-carrousel. Derdejaars leerlingen maken kennis met de diverse technische richtingen op het mbo: oa. Electro, Installatie, Bouw, Motorvoertuigen, ICT & Sign. In het vierde leerjaar draaien ze 1 dag per week mee bij de mbo-richting van hun keuze en lopen ze stage in deze beroepsrichting. Tijdens de lob-gesprekken reflecteert de leerling samen met de mentor of de opleiding past en zo ontstaat er een mooie doorlopende leerroute naar het mbo. De komende periode monitort Da Vinci de doorstroom om ook echt hard te maken dat er minder uitval is dankzij het voortraject.

Doorlopende leerroute Da Vinci College

Saskia Reijns van Thamen-Vakcollege gaf ons een inkijkje in het door hen ontwikkelde Skillslab. Hét kloppend hart om leerlingen te verleiden voor techniek. Mooi om te horen dat er letterlijk een open verbinding is met de bovenbouw. Leerlingen leerjaar 1 mogen binnenlopen bij het bovenbouwlokaal om daar gebruik te maken van bijvoorbeeld lasercut-apparatuur. De grootste investering is de las-simulator. Het programma biedt goede feedback, dus ieder kan naar believen uitproberen.
Na deze inspiratie gingen de deelnemers uiteen in breakout-rooms om over de innovaties op de eigen school uit te wisselen. Mooi om te zien hoe ieder vanuit de onderwijskundige uitgangspunten van het Vakcollege aan de slag is met bijvoorbeeld rubrics werkhouding, lokaal van de toekomst, cross overs tussen HBR en Z&W, differentiatie en ontschotting tussen de afdelingen.

Fases in een innovatieproces

Afsluitend ging Matthijs in op de 3 fases die bij een innovatieproces aan bod komen:

  1. Adoptiefase (initiatiefase)
  2. Implementatiefase (de vernieuwing wordt in de praktijk gebracht)
  3. Incorporatiefase (de vernieuwing wordt opgenomen in de routines van de school)

Uiteraard zijn er ook voorbeelden van innovatieprocessen die meer adhoc plaatsvinden. “Daarbij is het wel van belang dat het waarom van de verbetering steeds in beeld blijft”, aldus Matthijs.

Ook komend schooljaar staan er weer diverse kennisdelingen op het programma. Heeft u ideeën over een onderwerp dat we met elkaar kunnen onderzoeken? Neem dan contact op met Ineke Veerkamp, iveerkamp@hetvakcollege.nl.