Het onderbouw-team van Vakcollege Bonaire heeft de training Vakroute Expert gevolgd, onderdeel van de training is om verbeterprojecten ter versterking van de Vakroute gestalte te geven. Zo lopen er op dit moment 4 verbeterprojecten op dit zonnige eiland, namelijk:

  1. Herschrijven lesbrieven naar Bonairiaanse context
  2. Versterken LOB
  3. Versterken doorlopende leerlijn Mens & Dienstverlenen (M&D)
  4. Versterken doorlopende leerlijn Techniek

Teamleiders Robbert Krieken (Techniek) en Rita Vitalini (M&D) zijn samen met de kartrekkers aan de slag om het proces vorm te geven.

Eigenaarschap en betrokkenheid

Directeur Francis Pieter was ooggetuige van de gezamenlijke aanpak in de verschillende lokalen. Hij is zeer te spreken over het eigenaarschap en de betrokkenheid. Zijn Impressie:

“De geweldige presentatie van Liz aan de M&D collega’s was inspirerend en duidelijk. Hierdoor werd het inzichtelijk hoe de eindtermen aan de lesbrieven gelinkt zijn (er is vanuit LVV een  matrix voor Techniek en M&D beschikbaar). De nieuw ontwikkelde lesbrieven werden grondig onder de loep genomen. Kartrekker Lucretia had hier de leiding en deed dat met veel enthousiasme. Het LOB-project werd geëvalueerd, kartrekkers Karen en Marieke hebben dit project stevig gedragen. En het project ‘Doorlopende leerlijnen techniek’ was in handen van Rensel en Marcus. De participatie van de deelnemers was hier op z’n best. Het project ‘Doorlopende leerlijn M&D’ was ook goed bezig onder begeleiding van Valerie.”

“Hierbij mijn waardering aan het team en de teamleiders: Chapeau!”

Inmiddels hebben 2 collega’s van Vakcollege De Meerwaarde en CSG Bogerman zich bereid getoond om kennis te delen rond deze thema’s. Mooi hoe we elkaar digitaal weten te vinden op 8000 km afstand!