De Landelijke Vereniging van Vakcolleges nodigt samen met het Vakcollege Noordoostpolder, Vakcolleges, Vakmavo’s en Vakhavo’s uit voor de online Studiedag “Schotten doorbreken” op maandag 22 maart, 10.00 uur – 12.30 uur.

Hoezo schotten doorbreken?

Het is nu de tijd voor ontschotting van het onderwijs. Aansluiting van sectoren en onderwjjsprogramma’s is broodnodig. Deze beweging verbindt leerlingen en studenten met het vervolgonderwijs en voorkomt nodeloze studievertraging en uitval.

Het Vakcollege Noordoostpolder heeft ontschotten hoog op de onderwijsagenda. Zo is er bijvoorbeeld structureel  aandacht voor doorlopende leerlijnen tussen het vmbo en mbo.

Schotten doorbreken is dan ook de rode draad van de studiedag. Welkom!

Programma

9.45 u Digitale inloop
10.00 u Opening door Herjan Reuten, directeur van Vakcollege Noordoostpolder
10.20 u Keynote door Rolf Mulder, directeur van het Hondsrug College
10.40 u Workshop-ronde 1 (3 workshops)
11.15 u Pauze
11.30 u Workshop-ronde 2 (2 workshops)
12.15 u Plenair oogsten
12.30 Afronden

Herjan Reuten , directeur van Vakcollege Noordoostpolder heet u allen welkom en zal uitleg geven over hoe het onderwijs op dit Vakcollege is vormgegeven. Ondernemend onderwijs voor praktische doeners, waarbij de profielen Z&W, E&O, BWI en PIE worden aangeboden. Leerlingen die praktisch en gericht bezig zijn met hun toekomst en opgeleid willen worden tot een vakman of vakvrouw zijn hier op het juiste adres. Deze leerlingen zijn zeer divers en voelen zich goed op hun plek bij dit Vakcollege. Ontschotten verbindt en biedt nieuwe perspectieven.

Na de opening neemt Rolf Mulder het stokje over met een keynote over ‘Waarom schotten doorbreken?’ Simpelweg, om meer mogelijk te maken voor onze leerlingen, zij zijn het meer dan waard! Rolf Mulder, directeur Hondsrug College en bestuurder van regio Oost, prikkelt u om samen schotten te doorbreken.

Hierna start de eerste workshopronde om 10.40 uur waarbij de workshopbegeleiders u op een interactieve wijze deelgenoot maken van de verschillende manieren waarop zij  de drempels binnen hun onderwijs verlagen. De tweede workshopronde start vervolgens om 11.30 uur. In de tabel hieronder kunt u lezen om welke workshops het gaat.

Workshops

Titel Toelichting Workshop leider
1e workshopronde 10.40 u. -11.15 u.
Doorgaande leerlijn “koudetechniek” Harry Bosscher neemt u mee in de wijze waarop hij samen met Harco Meppelink (Decaan van het Vakcollege Noordoostpolder (NOP)) invulling heeft gegeven aan een doorgaande leerlijn “koudetechniek”. Hierbij zijn zowel het mbo, vmbo als het bedrijfsleven betrokken. Harry Bosscher ((accountmanager bedrijfsopleidingen van ROC Friese Poort) i.s.m het VC NOP
Schotten doorbreken binnen HBR Pieter v.d. Luit van csg Bogerman laat ons op geheel eigen wijze zien hoe binnen het onderwijs van HBR schotten doorbroken worden. Pieter van der Luit, csg Bogerman
Schotten doorbreken tussen mbo en vmbo mbo MBO Friese poort laat tijdens deze workshop zien hoe zij invulling geven aan het doorbreken van schotten tussen het mbo en vmbo. Rob Beekmans, Friese Poort
2e workshopronde 11.30 u.-12.15 u.
Nieuwe Leerweg en schotten doorbreken Vanaf 2024 worden de gemengde leerweg (GL) en de theoretische leerweg (TL) van het vmbo samengevoegd tot één nieuwe leerweg. Binnen deze nieuwe leerweg volgen alle leerlingen een praktijkgericht programma en sluiten dat af. Samen met het ministerie van OCW, SLO, de VO-raad, SPV, de MBO Raad, het Havo-platform en VNO-NCW/MKB werkt het Platform TL aan deze nieuwe leerweg. Tijdens deze workshop worden de uitgangspunten van de nieuwe leerweg en het aandeel van het Platform-TL besproken. Ineke Munter, voorzitter platform TL
Didactische achtergronden STERA project Wim Meijnen zal de didactische achtergronden van het STERA-project en van de SEN-app met u doorspreken tijdens deze workshop. Hij gaat ook in op voorbeelden van STERA voor Zorg en Welzijn). Wim Meijnen, ‘Founding father’ en projectleider van STERA

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via deze link tot uiterlijk 8 maart.

We hopen op een inspirerende ochtend voor iedereen!