Het Dr. Nassau College (vmbo) en het Drenthe College (mbo) uit Assen hebben gezamenlijk een presentatie verzorgd voor Stichting Platvorm Vmbo. Tijdens een werkatelier voor gevorderde scholen vertelde Huubs Hubbeling ( Projectleider Vakcollege op het Dr. Nassau College) en haar collega Henk Lukken (programmamanager Drenthe College) meer over hun bijzondere samenwerking.

De samenwerking tussen beide scholen is opvallend, omdat deze meerdere uitstroomprofielen betreft. In de praktijk betekent dit dat er vooral op docentenniveau heel regelmatig wordt overlegd om de opleidingen op elkaar te laten aansluiten. Bijvoorbeeld door gezamenlijke projecten, lesstof te laten aansluiten, gastlessen door leerlingen en docenten van het mbo of het koppelen van stages van vmbo- en mbo-leerlingen.

Tijdens de inspirerende presentatie lieten Huubs Hubbeling en haar collega zien dat ze met verschillende overlegvormen streven naar een soepele doorstroom van het vmbo naar het mbo voor iedere opleiding. Bij sommige opleidingen wordt de leerwinst van Vakroute-leerlingen verzilverd doordat zij na het vmbo kunnen instromen in het tweede jaar van het mbo.