In de tweede themabijeenkomst van Vakcollege Groep boog een groep docenten en projectleiders zich vorige week maandag over de inrichting van de praktijkruimte voor het Vakcollege Techniek.  Wat moet er in de nieuwe examenprogramma’s binnen schools gedaan worden? Wat kun je eventueel buitenshuis vormgeven? En wat zou je wellicht je leerlingen aan willen leren, maar zit niet in het examenprogramma?

Aan het antwoord op deze vragen is hard gewerkt en elke deelnemer ging naar huis met een leidraad voor het gesprek dat binnen de eigen school verder gevoerd kan en moet worden.