Op 18 januari bereikte ons het verdrietige nieuws dat grondlegger en initiatiefnemer van de Vakcolleges in Nederland, Hans de Boer op 66-jarige leeftijd is overleden. In 2008 heeft Hans het initiatief genomen om de Techniek vanaf het 1e leerjaar prominenter in de vmbo-scholen te plaatsen in een doorlopende opleiding naar het mbo. Eerst onder de vlag van de Werkmaatschappij, later bij de Vakcollege Groep. Jarenlang heeft Hans, als voorzitter van de Raad van Advies de Vakcollege Groep met raad en daad ondersteunt. Zoals bekend heeft dit initiatief geleid tot meer dan 70 vakcolleges in Nederland.

We zijn Hans dankbaar voor zijn inzet en met Hans verliezen we iemand die het hart op de juiste plaats had zitten. We wensen zijn naasten veel sterkte in deze moeilijke en zware tijd.

Namens het bestuur van de LVV

Johan van de Grift