Tijdens de online-sessie in november over de doorlopende leerroutes werden we geïnspireerd door de verschillende aanpakken van Vakcolleges. De Vakroutes die vanuit de Landelijke Vereniging van Vakcolleges aanbevolen worden, leiden op tot minimaal een startkwalificatie op het mbo. Veel Vakcolleges zijn al langere tijd bezig met deze route, andere zijn bezig met de ontwikkeling ervan. Langs de drie lijnen ‘programma’, ‘begeleiding’ en ‘beoordeling’ hebben we gezamenlijk bekeken welke succesfactoren te benoemen zijn.

“Veelvuldige afstemming is noodzakelijk. Gezamenlijk een curriculum inrichten is van cruciaal belang in de samenwerking.”

Hans Fleischhauer vertelde vanuit het Gemini College (Ridderkerk) over de combinaties van keuzevakken voor D&P in relatie tot de vervolgopleidingen. Robotica en slimme technologie worden gezamenlijk met het mbo aangeboden. Dieuwke de Jong van De Meerwaarde (Barneveld) liet zien hoe de samenwerking met MBO Amersfoort voor Techniek en Zorg & Welzijn tot stand gekomen is.

“Begrijp de verschillen van elkaar goed. Kom tot samenwerking op de inhoud. Waak voor vooroordelen.”

Tot slot schetste Lieke van Genderen de route die bij het Davinci College gevolgd kan worden. Hierbij volgen basis-leerlingen in leerjaar 4 al een deel van de mbo-opleiding niveau 2 bij het Kellebeek College. De kader-leerlingen volgen een oriëntatieprogramma op het mbo met verschillende (keuze)vakken zoals (uiterlijke) verzorging, welzijn en assisterende beroepen. Mooie voorbeelden waarbij de waarde van een doorlopende route zich bewezen heeft en nog steeds bewijst!