Van een hiërarchische, ambtelijke en politieke onderwijsorganisatie naar een waardevolle ketenpartner die haar onderwijs continu aanpast aan haar stakeholders en inspeelt op ontwikkelingen in de maatschappij. Een Vakcollege waarin de teams aan zet zijn en fouten maken mag, omdat je daarvan leert. Een Vakcollege waar de individuele leerling altijd het uitgangspunt is. Hoe doe je dat? Welke weg bewandel je? Wat is je startpunt?

Vakcollege Groep heeft dit voorjaar het Vakcollege-ontwikkelmodel ontwikkeld. Tijdens de themabijeenkomst ‘Vakcolleges bekennen kleur’ gaan we aan de hand van dit ontwikkelmodel spelenderwijs op zoek naar uw startpunt. Heeft u kleur bekend? Dan onderzoeken we met elkaar de mogelijke wegen om het Vakcollege van kleur te doen veranderen en keert u huiswaarts met handvatten voor uw ontwikkelpad komend schooljaar.

U komt toch ook? Aanmelden kan hier.

Wanneer:
Tijd:
Waar:
Maandag 6 juni 2016
16.00 tot 19.00 uur (voor een licht maaltijd wordt gezorgd)
Vakcollege Groep, Horaplantsoen 20 te Ede