De afgelopen periode is er hard gewerkt aan een efficiëntere website van Stichting Vakcollege Groep. Deze verbeterslag heeft ook gevolgen voor het ‘download’ deel van de website. Zo kunnen docenten straks ook eigen lesmaterialen via de website uploaden en delen met collega Vakcolleges. Daarnaast is de nieuwe website adaptief, zodat u deze ook op uw mobiele telefoon en tablet goed kunt bekijken en gebruiken.

Afgelopen vrijdag is de website omgezet. In de vernieuwde website krijgt ieder Vakcollege een eigen url. Er is één wachtwoord per Vakcollege dat door alle docenten van het Vakcollege gebruikt kan worden. De Vakroutecoördinatoren hebben de nieuwe inloggegevens per mail ontvangen.