Inmiddels zijn de adviseurs in de 4 regio’s voortvarend aan de slag gegaan. Themabijeenkomsten zijn gepland, scholen worden bezocht en afspraken over collegiale visitatie worden gemaakt.

In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen:

  • Even voorstellen
  • De samenwerking tussen de LVV en de Stichting Consortium Beroepsonderwijs
  • De vertegenwoordiging van bestuursleden in verschillende instanties
  • Gratis PR materiaal voor de open dagen
  • Conferentie aansluiting vmbo-mbo