Met het ondertekenen van de contracten op 11 november door Peter Holsappel, bestuursvoorzitter van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges en Michel Wouters, directeur van Stichting Consortium Beroepsonderwijs werd de samenwerking vastgelegd.

LVV en SCB richten zich in hun samenwerking vooral op de:
•Afstemming infra- en organisatiestructuur vmbo/mbo
•Afstemming leermiddelen van vmbo en mbo
•Gezamenlijke organisatie bijeenkomsten
•Efficiëntie en gezamenlijke belangenbehartiging in het onderwijsveld

samenwerkinglvvscb