In de zaterdageditie van 27 februari doet NRC in het artikel ‘School met een gouden randje’ uitgebreid verslag van hun onderzoek naar de financiële geldstromen van de voormalige organisatie Vakcollege Groep BV en de rol van de oorspronkelijke initiatiefnemers daarin. 

Het artikel doet verslag van het onderzoek van de NRC naar de mate waarin er sprake is geweest van vermenging van publiek en privaat geld ten gunste van de initiatiefnemers in 2009 van de Vakcollege Groep BV, waaronder VNO/NCW-voorzitter Hans de Boer.

Hoewel de Vakcolleges zelf geen onderwerp zijn is het artikel zeer positief over het onderwijs op scholen die werken volgens het Vakroute concept: “Duizenden leerlingen gaan weer met plezier naar school, de slagingspercentages schieten omhoog en docenten en ouders zijn dolenthousiast. Directeur van de nieuwe stichting Vakcollege Groep Rini Weststraten: “De kracht van de Vakroute en de integriteit van de Vakcolleges staan terecht buiten kijf in het artikel. Wij staan voor een krachtig onderwijsconcept en daarvoor blijven we ons samen met de Vakcolleges onverminderd inzetten. In het belang van jonge vak talenten en hun toekomstige werkgevers.”

Financiële transacties
Wat er in het verleden is gebeurd, heeft zich buiten de invloedsfeer van de huidige organisatie afgespeeld. Toen USG People kenbaar maakte te gaan stoppen met de BV Vakcollege Groep is alles wat inherent is aan de Vakcolleges en Vakroute overgenomen van USG People door een daartoe nieuw opgerichte Stichting voor het symbolische bedrag van 1 euro.

Vanuit de contributie-inkomsten van de aangesloten Vakcolleges werkt de Stichting nu aan doorontwikkeling van het concept en ondersteuning van de Vakcolleges. De Stichting beschikt daarnaast over een eenmalige projectsubsidie van het ministerie van OCW.  Deze subsidie is verstrekt voor het ondersteunen van activiteiten van vmbo en mbo scholen gezamenlijk, die gericht zijn op het optimaliseren van het opleidingstraject van vmbo-leerlingen op het mbo. Deze subsidie valt buiten de operationele begroting van de stichting.