Het nieuw beroepsgerichte vmbo bestaat uit 10 profielen. Vmbo docenten die les gaan geven in een profiel zijn niet voor alle (nieuwe) onderdelen bekwaam. Sinds vorige week kunnen docenten terecht op bijscholingvmbo.nl voor een uiteenlopend cursusaanbod. De bijscholing is onderverdeeld in een aanbod per profiel en profieloverstijgende scholing rond LOB en schoolexamens. 

Tot aan de zomervakantie kunt u zich via de website aanmelden. De scholingen wordt gevalideerd door de Onderwijscoöperatie en telt mee bij het herregistreren van docenten.