Vanaf 1 september is de nieuwe netwerkorganisatie LVV van start gegaan.

Een netwerkorganisatie is van meerwaarde als we samen doelgericht een innovatie, probleem of ander onderwerp aanpakken en via een win-win situatie een verbetering in de eigen organisatie bewerkstelligen. Feitelijk is de brief over de nieuwe leerweg aan de vaste Kamercommissie OCW op deze wijze tot stand gebracht.

Met inbreng van meerdere leden is er een degelijk stuk ontstaan waarin gezamenlijkheid en betrokkenheid centraal staan om tot een bepaald doel te komen. Mede namens de nieuwe netwerkorganisatie LVV wordt deze brief over de nieuwe leerweg verzonden naar de vaste Kamercommissie van OCW. In deze brief vindt u de argumenten en de stellingname omtrent de invulling van het praktijkprogramma en het aantal vakken in het curriculum.

Samen sterk staan, de krachten bundelen en met elkaar de belangen behartigen in en voor het vmbo-onderwijsveld.

De komende periode zullen we met de leden op een dergelijke wijze meerdere onderwerpen oppakken en uitwerken. Heeft u onderwerpen waarover u met elkaar wilt discussiëren en/of doelgericht wilt samenwerken, laat het ons weten!

Ineke Veerkamp coördineert deze activiteiten vanuit de nieuwe organisatie, 0628666100.

Bijlage:

Brief Nieuwe Leerweg