Tijdens de kennisdeling over hybride leren van december, bleek dat er behoefte was aan een vervolg over het werken met de SEN-app: een app waarin scholen en bedrijven samenwerken in o.a. de beoordeling van keuzevakken ‘zonder administratief gedoe’

zie sen-app.nl

Smart Educational Network-app (SEN-app) is een webapplicatie die staat voor samenwerken in je eigen netwerk. Het leerproces van leerlingen staat centraal wanneer zij leren in de school en bij bedrijven of instellingen. De administratie van hybride leren wordt daarbij in de app bijgehouden door simpelweg aanwezigheid vast te leggen en opdrachten af te tekenen middels een QR-code.

De online voorlichting over Smart Educational Network-app vindt plaats op:

Donderdag 11 februari, 15.30-17.00 uur

We nodigen u van harte uit deze sessie bij te wonen.

In de vorige sessie bleek dat er vragen zijn over het gebruik van SEN-app in de praktijk. Wim Meijnen en Koen Boertien zullen samen met de deelnemers onderzoeken wat SEN-app kan betekenen voor uw school, (STO-)regio en nog belangrijker voor leerlingen. Daarnaast lichten ze toe welke voorbereiding nodig is en wat de kosten zijn. Bij aanmelding kunt u uw vragen aangaande de app en hybride leren alvast vermelden zodat we die kunnen behandelen tijdens deze sessie.

Graag uiterlijk vrijdag 5 februari aanmelden via deze link

Na aanmelding volgt de uitnodiging voor de sessie in MS-teams (ook toegankelijk als uw school niet met MS teams werkt).

Natuurlijk is er weer volop gelegenheid vragen te stellen en in contact te komen met gelijkgestemden. Wij hopen op een goede opkomst met, net als voorgaande keren, een diversiteit aan Vakcolleges, Vakmavo’s en Vakhavo’s!