Na de veldraadpleging onder de directieleden aan het einde van het jaar 2020 is er een projectgroep LVV ingericht om met het mandaat van het bestuur de omslag naar een netwerkorganisatie met een digitaal platform in te richten. De projectgroep bestaat uit Jacques Wilbers (Vakcollege Eindhoven), Rolf Mulder (Hondsrug College), Herjan Reuten (vakcollege Noordoostpolder) en Johan van de Grift (adviseur LVV).

De directieleden hebben een voorkeur uitgesproken voor de uitwerking van scenario 1. In de afgelopen periode is de projectgroep bij elkaar geweest waarbij de kaders van dit scenario nader worden uitgewerkt. Dit houdt in dat er een interactief digitaal platform wordt ontwikkeld waarbij communicatie en interactie centraal staan. Op het platform worden workshops, online kennisdelingssessies, trainingen en informatie aangeboden om de onderlinge binding tussen de leden te verhogen en kennis te vergroten d.m.v. deze (online)sessies. Tevens plaatst LVV op het platform informatie vanuit de belangenbehartiging aangaande het bestuurlijke overleg vmbo van de VO Raad, SPV en Federatie techniek. De huidige website www.hetvakcollege.nl wordt hiertoe omgebouwd en ingericht.

De komende periode komt de projectgroep frequent bij elkaar om e.e.a. nader uit te werken, zodat er een helder concept gereed is voor de besluitvorming tijdens de Algemene Ledenvergadering van de LVV. Deze ALV wordt waarschijnlijk in de tweede helft van mei georganiseerd (datum volgt zsm). In de komende periode houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen, zodat u goed geïnformeerd bent over de nieuwe organisatie die operationeel dient te zijn vanaf 1 augustus 2021.