Terugblik op online kennisdeling doorlopende leerlijnen

Tijdens de online-sessie in november over de doorlopende leerroutes werden we geïnspireerd door de verschillende aanpakken van Vakcolleges. De Vakroutes die vanuit de Landelijke Vereniging van Vakcolleges aanbevolen worden, leiden op tot minimaal een startkwalificatie op het mbo. Veel Vakcolleges zijn al langere tijd bezig met deze route, andere zijn bezig met de ontwikkeling