Op het Dalton Vakcollege in Dordrecht zijn we druk bezig met vakoverstijgend werken. Het vak vormgeving wordt daarbij gebruikt als ondersteuning voor AVO-vakken of als aanvulling op een ander praktijkvak. Op dit moment zijn er in de diverse jaarlagen een aantal vakoverstijgende projecten: In klas 1 is daar het zogeheten ‘Beschavingsspel’, een project waarin leerlingen uitgedaagd worden om op een onbewoonde planeet een samenleving te starten. Dit project is een samenwerking tussen vormgeving en science. Leerlingen gaan bij het vak vormgeving aan de slag met het ontwerpen van een vlag, een outfit, een voertuig en een huis. Tijdens de lessen science doen zij diverse onderzoeken naar de leefbaarheid op de planeet. Waar het vak vormgeving zich in deze meer richt op de buitenkant (het ontwerp), zorgt het vak science voor een verdieping.

Flapboek

In klas 2 is er een samenwerking tussen het vak wiskunde en vormgeving. Een aantal leerlingen uit onze doelgroep loopt soms vast in het vak wiskunde; inzicht speelt hierin een grote rol. Deze leerlingen krijgen de kans om hun inzicht te vergroten bij het vak vormgeving waar opdrachten worden aangeboden die aansluiten op de wiskundestof. Tijdens de laatste toetsweek stond onder andere de toets over verkleinen/vergroten op de planning. Om dit thema behapbaarder voor de leerlingen te maken en dichterbij hun belevingswereld te brengen richtte het vak vormgeving zich de weken voorafgaand aan deze toetsenweek op een opdracht waarbij leerlingen in de praktijk aan de slag gingen met verkleinen/vergroten. In klas 1 en 2 duiken de leerlingen voor het vak Nederlands de boeken in. Na het lezen van een boek moeten zij dit presenteren. Om hen te helpen bij de uiterlijke presentatie van het door hun gelezen boek, maken de leerlingen bij vormgeving een zogenaamd lapbook. Een soort flapboek waarin de leerlingen alle informatie van het boek op een creatieve verwerken om deze later aan de docent en de groep te presenteren.

Bovenstaande zijn een aantal voorbeelden van vakoverstijgende projecten binnen het Dalton Vakcollege. In de toekomst hopen we steeds meer van dit soort projecten aan te kunnen bieden omdat we zien dat het onze doelgroep leerlingen ondersteunt in hun leerproces.

Meer informatie: Samenwerking Science + Vormgeving (deel Vormgeving):

Opdracht beschavingsspel – Klas 1 – LessonUp

Wiskunde en Vormgeving:

Opdracht Vergroten & Verkleinen – Klas 2 – LessonUp

Presentatie vakoverstijgend werken:

Presentatie Project Vakoverstijgend werken – LessonUp

Met dank aan het Dalton Vakcollege