Komend schooljaar staat de training Vakroute Expert weer op de planning! Muriël Daal en Ineke Veerkamp zijn beiden verbonden geweest aan de Landelijke Vereniging van Vakcolleges en willen hun expertise graag beschikbaar stellen voor het door-ontwikkelen van het onderwijsconcept ‘leren door doen’.

De Vakroute Expert is de spin in het web voor de onderwijskundige ontwikkeling van het Vakcollege, de Vakmavo of Vakhavo. Hij/zij weet te laveren tussen de school, het team en onderwijsontwikkeling aan de ene kant en het optreden in de dagelijkse hectiek aan de andere kant. Deze training is een combinatie van actief leren, samen nieuwe wegen verkennen, thuisraken in alle hulpmiddelen die voor Vakcolleges zijn ontwikkeld, projectleiding in de praktijk, coaching en zelfreflectie.

Deelnemers formuleren in samenwerking met het team en leidinggevende een specifiek doel voor de eigen school; een verbeterproject. Hierbij kunt u denken aan:

  • Ontwikkelen doorlopende leerlijn mbo
  • Versterken LOB-lijn
  • Ontwikkelen Vakmavo/-havo
  • Keuzevakken ontwikkelen/uitvoeren samen met bedrijfsleven
  • Actualiseren en borgen leerplan voor Mens & Dienstverlenen/ Techniek

Tijdens de bijeenkomsten organiseren we onderling intervisie en ontvangt u advies van de trainers op de voortgang, producten of casuïstiek. Aan het eind presenteren deelnemers het verloop en resultaat van het verbeterproject.

De 5 bijeenkomsten (afwisselend fysiek en online) zijn gepland tussen begin november ’22 en eind maart ‘23. VMBO-scholen die de uitgangspunten van het Vakcollege omarmen, nodigen we uitdrukkelijk uit zich ook op te geven voor deze training.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier:

20220513 Folder Vakroute Expert 22-23.

U kunt zich tot uiterlijk 7-10-’22 aanmelden.