Hier vind u het Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de LVV

onderwerpen:

  • Terugblik
  • Verkiezing bestuur
  • Vooruitblik 17 -18
  • Keuze innovatieprojecten
  • Begroting