Nieuwsbrief LVV september 17

In deze nieuwsbrief:

– Update van het bestuursbureau!
– Themabijeenkomsten in Noord, Midden en Zuid
– Themabijeenkomst Noord: Vakkenintegratie
– Themabijeenkomst Midden: Vakcollege, elke keer weer anders!
– Themabijeenkomst Zuid: Beursvloer!
– And the winner is…
– Ontwikkelen van schoolexamens met de Schoolexamenbank
– Aan de slag met Loopbaanoriëntatie & Begeleiding?
– Training Vakroute-expert
– Expositie Vakmanschap is meesterschap