20170515 Notulen vergadering bestuur LVV

onderwerpen:

 • Notulen en actiepunten 20-3-2017
 • Mededelingen
  • Overzicht aangesloten scholen
  • Concept jaarplan
  • Adviseurschap
  • Verhuizing
 • Voorbereiding ALV
 • Positionering vakroute en vakcolleges