In december was er een online kennisdeling over hybride leren en keuzevakken. Tegenwoordig wordt de term hybride onderwijs gebruikt voor verschillende situaties. Het woord ‘hybride’ betekent volgens het woordenboek: ‘nauwe vermenging van ongelijksoortige zaken’. Met als gevolg dat de term hybride onderwijs ook gebruikt wordt voor de combinatie fysiek en online leren, maar voor deze sessie draaide het om de combinatie van het schoolse leren en het leren in de beroepspraktijk. Als dit goed met elkaar is verweven, kunnen (v)mbo-leerlingen een lesprogramma op maat volgen en komen ze goed voorbereid op de arbeidsmarkt (zie ook het filmpje op: Hybride leeromgeving beroepsonderwijs: maatwerk – Leraar24).

Het model hiernaast laat zien hoe twee vormen van leren (acquisitie en participatie) op twee locaties (realistisch of geconstrueerd) kunnen plaatsvinden. Een hybride leeromgeving brengt de school en beroepspraktijk fysiek bij elkaar. Zoals een onderwijsplek in een ziekenhuis of een bedrijf in de school. De school kan naar het bedrijf gaan, het bedrijf komt in de school, of school en bedrijf richten samen een nieuwe leerplaats in. Een handig uitgangspunt om bijvoorbeeld een keuzevak in hybride vorm te ontwikkelen. Een handreiking met stappenplan voor het ontwikkelen van een keuzevak vindt u hier.

Samenwerking met het beroepenveld

Hoe werken Vakcolleges samen met het beroepenveld? De deelnemers aan de sessie, afkomstig van 16 Vakcolleges, gaven aan dat zij uiteraard voor stages samenwerken met bedrijven (91%); het komt echter minder vaak voor (12%) dat bedrijven optreden als externe opdrachtgever. Wilt u als school uw netwerk met bedrijven uitbreiden? Bekijk dan het jet-netloket.

We zijn op zoek gegaan naar goede voorbeelden van hybride leren bij Vakcolleges. Leon van Zal van Tabor d’ Ampte gaf een toelichting over hoe zij samen met de lokale Opelgarage/schadebedrijf keuzevakken aanbieden.

Arjan Houwaard van KTS-Teylingen vertelde over hoe bij HBR het levensecht leren vorm krijgt: o.a. door het eigen restaurant, de eigen bakkerswinkel, interne stage bij de gezonde schoolkantine en inzet bij vergaderingen en evenementen. Samen met hotel Huis ter Duin hebben ze een ‘academy’ opgezet waar leerlingen meedraaien op de werkvloer en masterclasses volgen in één van de vijf keukens van het hotel. De chefs van Huis ter Duin gaan daarnaast ook naar de KTS om daar hun kennis te delen. Samen met MBO-Rijnland bieden ze een doorlopende leerroute aan naar niveau 2 bakker/kok waaraan ook de bedrijven hun steentje bijdragen.

Steven Verkuil sloot af met een presentatie van de SEN-app: SEN staat voor Smart Educational Network en de app ondersteunt het hybride leren. https://sen-app.nl
Leerlingen werken bij bedrijven eenvoudig samen aan (deel)opdrachten en stages, uploaden hun gemaakte werk, praktijkopleiders van het bedrijf tekenen opdrachten af en vakdocenten houden daarbij eenvoudig het overzicht. Tabor d‘Ampte werkt al naar tevredenheid met deze app. Er was onder deelnemers interesse om meer te weten te komen over deze app. Op 11 februari organiseert de LVV een verdiepende voorlichting.

“Verhelderende webinar, dat we maar meer contact gaan leggen met het bedrijfsleven! Ik ben benieuwd naar mogelijkheden SEN app.”

Suzanne de Rooij, Vakcollege Maarsbergen