Net als de reguliere scholen moesten we bij de Landelijke Vereniging van Vakcolleges rond de herfstvakantie even schakelen. Er stonden 2 trainingen op de planning: De training ‘Vakroute Expert’ en de training ‘Contentcreatie VR-brillen’. Uitstellen was geen optie, dus besloten we de opzet om te bouwen naar een online variant. Wat is nodig om dezelfde kwaliteit ook online aan te bieden? Dat vraagt gerichte aandacht voor interactie, differentiatie, focus op leeropbrengst en leerplezier. Terug naar de tekentafel dus!

Impressie Vakroute Expert

De training Vakroute Expert bestaat uit 4 dagen waarin docenten/projectleiders opgeleid worden tot onderwijskundig projectleider of kartrekker van Vakcollege, Vakmavo of Vakhavo. Dit schooljaar werken 14 deelnemers van 7 verschillende Vakcolleges gedurende de looptijd van de training aan verbeterprojecten zoals:

  • Vakoverstijgend werken in de techniek
  • Versterken didactiek, doorlopende leerlijn en organisatie Dienstverlening & Producten

  • Ontwikkelen curriculum voor Mens & Dienstverlenen (M&D)
  • Ontwikkelen Vakmavo
  • Samenvoegen Techniek en M&D in leerjaar 1

Trainers Muriël Daal en Ineke Veerkamp besluiten online te starten en per bijeenkomst te beslissen of live dan wel online gewerkt zou worden. Gewoontegetrouw managen zij de wederzijdse verwachtingen door een telefonische intake te houden. Dat bleek nu prima te kunnen via MS-Teams! Voor de trainingsdagen werken ze met korte blokjes van telkens één uur met een korte ‘benenstrekpauze’. De deelnemers ontvangen vooraf hun cursusmap en -materialen zodat zij goed voorbereid zijn en aantekeningen kunnen maken. Hamvraag is telkens: welke inhoud kan online en wat kan in de praktijk? Hoe kunnen wij als trainers de deelnemers, ook online, boeien en binden? Hoe bewaak je daarbij dat de techniek van MS-Teams de didactiek ondersteunt en niet andersom? Inmiddels zijn de break-out rooms vertrouwd en zetten ze veelvuldig de tools kahoot, wheeldecide, mentimeter en padlet in. Ze krijgen van deelnemers terug dat dit tevens inspirerend werkt voor de eigen online lessen. Naast deze digitale tools gaan deelnemers ook aan de slag met ‘ouderwetse’ gekleurde briefjes om te stemmen en het laten knallen van ballonnen: Er moet ook ruimte zijn voor plezier!
Terugblikkend op de afgelopen 2 trainingsdagen, was het geven van de online lessen topsport. De sportieve insteek en inzet van de deelnemers gaf een gevoel van “samen de klus klaren”.

Impressie Contentcreatie VR-brillen

In de training Contentcreatie VR-brillen ontwikkelen 10 docenten van 5 verschillende Vakcolleges een digitale tour door hun school of door een bedrijf (Bavaria). Deze tour kan zowel met de VR-bril als via internet worden bekeken. Trainer Joris vd Heijden van VRinSCHOOL was uiteraard niet blij dat de training niet fysiek kon plaatsvinden. Want hoe leg je op afstand uit hoe de VR-bril werkt, hoe je die koppelt aan je smartphone, hoe je 360-graden opnamen maakt… Het is improviseren en blijkt toch te kunnen! Mede dankzij de flexibiliteit en het geduld van de cursisten! Natuurlijk zijn er niveauverschillen en akkefietjes op school waardoor niet ieder even ver is in het proces; echter iedereen leert, is bezig met de apparatuur & software en stelt vragen! Inmiddels hebben de deelnemers hun script klaar, zijn de opnames gereed en gaat men aan de slag met bewerkingssoftware 3D-Vista. In het voorjaar hopen we de eindresultaten met trots te kunnen presenteren in een online kennisdelingssessie!

Kansen en mogelijkheden: mix van online en fysiek onderwijs?

Welke conclusie trekken we uit deze ervaring met online training? Is het ideaal? Nee, natuurlijk gaat de voorkeur uit naar het fysiek met elkaar in gesprek gaan over de leerinhoud. Vooral ook de waardevolle praatjes tijdens de koffie moet je online missen. Er ontstaat tijdens een online traject nieuwsgierigheid om de ander in het echt te ontmoeten! Maar een vorm waarin je zowel live als ook online bijeenkomsten organiseert is het onderzoeken waard! Zeker wanneer deelnemers vanuit het hele land moeten komen.