Op 16 mei was de allerlaatste Algemene LedenVergadering van de LVV. Een zeer geslaagde bijeenkomst met mooie woorden van voorzitter Jenny Oldenhuis, een toespraak van Johan van de Grift en een filmpje over de pareltjes van Vakcolleges, gemonteerd door Sjoerd Renkers.

Het belangrijkste agendapunt was het besluit om de vereniging per 1 augustus 2022 op te heffen. Er wordt geconstateerd dat de onderwijsdoelen van de vereniging zijn gehaald en dat steeds meer organisaties (bijv. Sterk Techniek Onderwijs en Sterk Beroeps Onderwijs) d.m.v. webinars en trainingen de vmbo-scholen ondersteunen.

Vanaf 01-08-2022 gaat de organisatie over in een belangenvereniging, waarbij bestuurslid Jenny Oldenhuis de belangen behartigt in het bestuurlijke overleg van de VO Raad en bestuurslid Herjan Reuten de belangen behartigt in het SPV. Via een groeps-emailbestand wordt er gecommuniceerd met de achterban. De kascontrolecommissie controleerde het financiële overzicht over het schooljaar 2021-2022 op 8 juni, waarna restitutie heeft plaatsgevonden naar de aangesloten scholen van het bedrag dat als batig saldo over was.

De community op linkedIn blijft gehandhaafd, de website www.hetvakcollege.nl blijft nog 3 jaar in de lucht en wordt ondersteund door Sjoerd Renkers, sjoerd@renkers.com.

Voor het complete verslag, zie de link onderaan dit bericht.

Hazelnootboompje

Ruud Porck nam ons mee in het verleden, heden en toekomst van Vakcolleges. Veel woorden van dank aan de leden, de adviseurs en de management-assistente van de vereniging: Dankzij hun input zijn er waardevolle kennisdelingen, studiedagen en trainingen georganiseerd. Deelnemers gingen naar huis met een goody bag en een hazelnootboompje: symbool van duurzaamheid en wijsheid door middel van ‘leren door doen’! We zouden het waarderen als dit boompje een plekje krijgt rondom de school.

Ter afsluiting werd er volop genetwerkt tijdens een gezellig 3 gangen-diner, geheel verzorgd door leerlingen van Vakcollege Nxt onder leiding van docenten Suzanne de Rooij en Edwin Wildeman.

Scholen die ondersteuning nodig hebben in de toekomst in het kader van het Vakcollege-concept (ook voor Nieuwe Leerweg en Vakhavo) kunnen contact opnemen met Ineke Veerkamp via 06-28666100 of ineke@veerkampoa.nl. De afgelopen jaren was zij coördinator en onderwijskundig adviseur van de Landelijke Vereniging. Samen met adviseur Muriel Daal biedt zij het komend schooljaar de training Vakroute Expert aan speciaal voor Vakcolleges/Vakmavo’s/Vakhavo’s en andere scholen die het Vakcollege-onderwijsconcept omarmen, zie bijgaande folder.

Laten we met elkaar in verbinding blijven!

20220513 Folder Vakroute Expert 22-23

Het verslag van de algemene LedenVergadering vindt u hier:

20220520 Besluitenlijst ALV LVV 16 mei 2022