Vanaf nu heeft u geen wachtwoord meer nodig voor het lesmateriaal en ondersteunend materiaal dat door de LVV ontwikkeld is. De website blijft nog 3 jaar bestaan, dus u heeft alle tijd dat wat voor uw school bruikbaar is te downloaden. Om misverstanden te voorkomen: Het eigendomsrecht en gebruiksrecht van alle leermiddelen en handleidingen is van de aangesloten scholen van de Netwerkorganisatie LVV en mag derhalve niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Op zoek naar het lesmateriaal voor Vakcolleges?

Klik hier

De lesbrieven zijn zowel in pdf als in word te downloaden, zodat u ze eenvoudig kunt aanpassen. U vindt daar:

 • Leermiddelen Vakroute MenD en Techniek per fase (Fase A en B)
 • Werkkaarten algemene vaardigheden en beroepsvaardigheden (kijk ook eens bij de oude werkkaarten)
 • Leermiddelen loopbaanoriëntatie Vakroute

Kijk ook nog eens naar de webgebaseerde lesbrief voor de onderbouw over de elektrische auto.

Op zoek naar hulpdocumenten voor Vakroutes?

Klik hier

Op deze pagina kunt u  hulpdocumenten voor het onderwijsconcept van Vakcolleges downloaden.

Er zijn diverse hulpmiddelen per Vakroute beschikbaar zoals:

 • Onderwijskundige uitgangspunten van de Vakroute,
 • Toelichting leermiddelen Vakroute, Fase A en B
 • Handleiding Loopbaanoriëntatie
 • Fasencirkel Vakroute
 • Metadatafile voor MenD en Techniek
 • Kerndoelen onderbouw Fase A en B
 • Profiel projectteam
 • Profiel Vakroutecoördinator
 • De Vakrouteplanner: van ambitie naar vakroute (in map bij bronnen en op website LVV)

Op zoek naar documenten Samenwerking vmbo-mbo?

Klik hier

Op deze plek vindt u documenten die u kunnen helpen de aansluiting met het mbo te bewerkstelligen:

 • Handvat Samenwerking Vmbo Mbo
 • Checklist Samenwerking Vmbo Mbo
 • Model Convenant Samenwerking Vmbo Mbo
 • Werkbladen doorlopende Leerlijn, beoordelingslijn en begeleidingslijn

Meer informatie over de hulpmiddelen die speciaal voor Vakcolleges zijn ontwikkeld, leest u in onderstaand artikel.

Hulpmiddelen ‘leren door doen’ – Het Vakcollege