De overgang van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges naar een netwerkorganisatie LVV krijgt steeds vastere vormen. Communicatie verloopt via een online nieuwsbrief (de nieuwsbrief zullen we ook in het nieuwe schooljaar 4 maal verzorgen), de vernieuwde website https://hetvakcollege.nl én via de Vakcollege Community voor leden op LinkedIn. Neem eens een kijkje op de website en sluit u aan bij de Vakcollege Community op Linked In, zodat we met elkaar kennis, inhoud en ervaring effectief kunnen delen.

Organisatiestructuur

De nieuwe netwerkorganisatie vraagt ook een andere organisatiestructuur. De regionale indeling in Oost, West en Zuid verdwijnt en daarmee ook de activiteiten vanuit het contributiemodel van de LVV. Muriël Daal en Matthijs Scheer zullen de komende periode en ook in het nieuwe schooljaar online kennisdelingen en trainingen verzorgen. De algehele coördinatie komt in handen van Ineke Veerkamp (iveerkamp@hetvakcollege.nl).

Heeft u vragen, opmerkingen en/of suggesties vanuit de regio’s, neem dan contact op met Ineke Veerkamp. U kunt haar ook bereiken op het mobiele nummer 06-28666100.

Tijdpad

De projectgroep zal op 19 april het huidige bestuur informeren over de nieuwe plannen en kaders. Vervolgens formuleert deze groep definitieve voorstellen voor de algemene ledenvergadering van 31 mei (16.00-18.00 uur). Indien het niet fysiek mogelijk is, dan zal dit via MS Teams gebeuren. Tijdens de algemene ledenvergadering worden de nieuwe plannen gepresenteerd en valt de definitieve besluitvorming m.b.t. het nieuwe schooljaar vanaf 1 augustus 2021.

Heeft u opmerkingen en/of een vraag, laat het ons dan weten!

Met vriendelijke groet,

Johan van de Grift, jgrift@vakcollegemaarsbergen.nl

Adviseur en lid van de projectgroep LVV